Poseł do ministra Radziwiłła: "Jaka będzie różnica programowa w porównaniu z dotychczas obowiązującymi procedurami w zakresie kształcenia pielęgniarek, w przypadku wprowadzenia Liceów Medycznych? Jakiej sytuacji oczekuje się w kilkuletniej perspektywie"?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

        

 

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, od dnia 2 sierpnia 2016 roku, zamieściła na facebookowym profilu portalu sondę na temat powrotu Liceów Medycznych. Respondenci mieli do wyboru dwie odpowiedzi: Tak oraz Nie. Do tej pory w sondzie zagłosowało ponad 1150 osób, przy czym warto zaznaczyć, ze głosowanie ciągle trwa, zainteresowane osoby zapraszamy  do udziału w sondzie. 

Dotychczasowe wyniki sondy:
Znaczna większość, bo aż 77% respondentów zagłosowało przeciwko powrotowi Liceów Medycznych, a pozostałe 23% głosowało za przywróceniem wcześniejszego systemu nauczania pielęgniarek.
 
 
 
Zobacz więcej informacji dotyczących Liceów Medycznych
 
 

 
 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie planowanych zmian w kształceniu pielęgniarek

 

Szanowny Panie Ministrze,

kieruję niniejszą interpelację jako wyraz przekazania bezpośrednio do Ministerstwa stanowiska wyrażonego przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi sposobu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych.

Przedstawiciele tego zawodu są zaniepokojeni działaniami Ministerstwa Zdrowia, które prowadzić mają do zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Zgodnie z założeniami rządu planowany jest powrót do kształcenia zawodowego na poziomie liceów medycznych. Zdaniem niektórych okręgowych izb pielęgniarek i położnych zrealizowanie tego pomysłu spowoduje spadek zaufania społecznego do tego zawodu oraz obniżenie poziomu rozwoju tej profesji. W konsekwencji doprowadzić to może do zagrożenia dla jakości świadczonej opieki zdrowotnej. Ponadto sugerowane przez Ministerstwo koncepcje stanowią zupełną zmianę kierunku, jaki od kilku dekad został obrany na świecie, postulujący intensywny rozwój pielęgniarstwa jako wysoko kwalifikowanego zawodu, ale także dziedziny nauki. Zdaniem samorządu zawodowego proponowane przez Ministerstwo zmiany wcale nie doprowadzą rozwiązania problemu braku wystarczającej liczby pielęgniarek z Polsce, a zgoła odmiennie spowodują spadek atrakcyjności zawodowej tej branży. Nie wypada wręcz zgodzić się z założeniem, iż obniżenie poziomu wykształcenia pielęgniarek wpłynie korzystnie na jakość pielęgnacji pacjentów i ich bezpieczeństwo.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad systemową zmianą sposobu kształcenia pielęgniarek w Polsce? Proszę o przekazanie informacji na temat rozważanych kierunków zmian.
2. Z jakimi podmiotami oraz w jaki sposób konsultowane są planowane zmiany? Czy propozycje Ministerstwa spotykają się z ich aprobatą? Jeśli nie, proszę o udzielenie odpowiedzi, co jest tego powodem?
3. W jaki sposób Ministerstwo argumentuje obrany przez nie kierunek, prowadzący do kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych?
4. Jaka będzie różnica programowa w porównaniu z dotychczas obowiązującymi procedurami w tym zakresie?
5. Jaki będzie koszt dla budżetu państwa wprowadzenia planowanych zmian oraz jakie są prognozowane przez Ministerstwo rezultaty w płaszczyźnie jakości świadczonych usług, zniwelowania deficytu specjalistów na tym rynku oraz atrakcyjności tego zawodu? 
W skrócie, jakiej sytuacji oczekuje Ministerstwo w kilkuletniej perspektywie?


Z góry serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm RP

19 lipca 2016 roku

Zobacz więcej informacji dotyczących Liceów Medycznych