Ministerstwo planowało, że rocznie pielęgniarki i położne wystawią miliony recept. Od stycznia br. do końca maja pielęgniarki i położne recept wypisały...

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

       

 

Ministerstwo zdrowia szacowało w 2014 roku, że w związku z wejściem w życie ustawy o „receptach pielęgniarek” grupa zawodowa pielęgniarek i położnych rocznie wystawi około 7 milionów recept. Tylko w podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistyce! Pielęgniarki i położne mogą wystawić recepty od 1 stycznia 2016 roku. 

Natomiast według informacji podanych przez NFZ do końca maja 2016 roku pielęgniarki i położne wystawiły 1708 recept. 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także: