Tytuł licencjata pielęgniarstwa a specjalizacja.

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne uwarunkowane jest conajmniej dwuletnim stażem pracy. Nie ma wymogu wcześniejszego ukończenia kursu kwalifikacyjnego, a tym bardziej studiów.

W moim szpitalu nie potrafią mi odpowiedzieć, czy posiadając tytuł licencjata pielęgniarstwa i 3,5 letni staż pracy (2,5 roku na oddziale+1 rok stażu podyplomowego) mogę przystapić do specjalizacji bez kursu kwalifikacyjnego?Dziekuje za odpowiedź.


Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Na powyżej cytowane pytanie odpowiedź znajdujemy w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

§ 3. Do szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", może
przystąpić pielęgniarka, położna, która:
        1) posiada prawo wykonywania zawodu;
        2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;
        3) została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, o
której mowa w § 5.

Wynika z tego, że zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne uwarunkowane jest:

  • conajmniej dwu letnim stażem pracy

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne nie jest uwarunkowane ukończeniem kursu kwalifikacyjnego, a tym bardziej studiów studiów. 

Pozdrawiam i dziękuję za pytanie

Mariusz Mielcarek

Więcej informacji o specjalizacji