Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

Szkolenia pielęgniarek.

 

       

 

22 czerwca 2016 roku 

Moje pytanie dotyczy porównania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych.

W grudniu 2012 roku MZ wydało rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym określono minimalne kwalifikacje pielęgniarek pracujących na OIT. Mowa o kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

W ostatnich miesiącach coraz częściej na oddziałach szpitalnych zatrudniani są ratownicy medyczni na podstawie znowelizowanej Ustawy o działalności leczniczej. Zatrudniani są również na oddziałach intensywnej terapii.

Od pielęgniarek tam pracujących wymaga się, jak wspomniałam, minimum kursu kwalifikacyjnego. A czego wymaga się od ratowników medycznych? Czy te dwa zawody mają ten sam status merytoryczny? Dlaczego od pielęgniarki ze specjalizacją ratunkową, pracującej na oddziale intensywnej terapii 10 lat wymaga się koniecznie kursu a od ratownika medycznego zatrudnianego tuż po ukończeniu studiów takiego kursu się nie wymaga? (inny system kształcenia!). Czy ratownik może wykonywać te same czynności? 

Pielęgniarka


5 sierpnia 2016 roku

Odnosząc się do kwestii dotyczących ratownika medycznego Departament wyjaśnia, że zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi zawodami medycznymi, w związku z tym każda osoba wykonująca te zawody posiada inny zakres uprawnień i kwalifikacji, a przede wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędne do wykonywania zawodu medycznego. Ponadto, zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego określają odrębne regulacje prawne. 

Jedynie w ramach tzw. systemu ratownictwa medycznego, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu posiadają równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 757, z późn. zm.).

Zakres świadczeń zdrowotnych możliwych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie, pod nadzorem lub na zlecenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587). Ratownik medyczny wykonujący zawód w oddziałach szpitalnych jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 3 – samodzielnie i na zlecenie w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Powyższe wynika z treści art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) stanowiącym, iż ratownik medyczny wykonuj zadanie zawodowe poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Jednocześnie należy nadmienić, że dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych nie jest możliwe z uwagi na brak uregulowań w zakresie dokumentacji medycznej. Ponadto zatrudnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń zdrowotnych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii spowoduje, że świadczeniodawca nie będzie realizował przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak też nie będą spełnione warunki określone dla świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej – (równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki), uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik, który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje. W każdym podmiocie leczniczym powinny być opracowane zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy dla poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem niezbędnych kwalifikacji i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

 

Z poważaniem                

DYREKTOR                 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

dr. n. o zdr. Beata Cholewka 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.09.03 17:30:26 ~kiki

Ratownicy nie musza mieć własnej dokumentacji - korzystają z pielęgniarskiej .

#2  2016.09.04 02:24:14 ~Boo

Pod nadzorem pielęgnarki pewnie ratownicy by dali radę. Na przykład przy toalecie scielenie łóżek czy karmienie itd. Myślę że spisali by się w dpsach. Odciążyli by nas od pracy fizycznej nie wymagającej skupienia czy myślenia. A my moglybysmy się skoncentrować na zabiegach czy lekarstwach. Uważam to za dobre rozwiązanie.

#3  2016.09.04 09:55:05 ~Do Boo

Wiem , ciężko jest wam się pogodzić z tym, że zawód jaki wykonujecie ma praktycznicznie zero szacunku społecznego . Możecie szukać zaczepki dowartosciowujac się, ale wywołacie tylko uśmiech na twarzach ratowników. Jako środowisko potraficie tylko zagryzagryzac się i wszystkich dokoła . Takie podszyte nienawiścią komentarze tłumaczą dlatego dlaczego pielęgniarstwo upadło tak nisko. Pielęgnując tą nienawiść do wszystkich a zwłaszcza do innych zawodów medycznych, musicie zdać sobie sprawę z tego, że taką spuściznę zostawiacie przyszłym pielegniarkom. Zapomnialyscie o wzajemnym szacunku i dlatego jesteście w miejscu w którym jesteście. Wyrwijcie się w końcu z tego amoku nienawiści. Nie słyszałem Jeszce, aby ktoś z moich kolegów ratowników w ten sposób wypowiadał się o waszym zawodzie. Wiermy , że pielęgniarstwo to trudny i ciezki zawód. Place w waszym zawodzie też do wysokich nie należą i dlatego tym bardziej wspierany was w dążeniu o lepsze jutro . Mimo takich nienawistnych komentarzy jesteśmy z wami. Przepraszam za literówki. Pozdrawiam.

#4  2016.09.04 10:32:35 ~piel

Tak patrząc z boku to w służbie zdrowia zapanował totalny chaos . A co do opisu #3 pielęgniarek to masz racje bo już nie wiadomo czy to pielęgniarka czy pani magister kończą studia i sądzą że są lepsze od wszystkich . Co do ratowników nie dawno czytałam który uważał że jest lepszy od lekarza - totalny chaos każdy pragnie udowadniać że jego zawód jest najważniejszy a prawda jest taka że w służbie zdrowia na wzajem się uzupełniamy szkoda że tego dziś nie uczą na studiach nas uczono w szkołach pielęgniarskich a lekarzy na studiach to była współpraca a nie udowadnianie kto jest ważniejszy . Brak wzajemnego szacunku .

#5  2016.09.04 10:56:50 ~piguła

Z tym "zero szacunku społecznego" to jednak nie tak. Zawód pielęgniarki od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingach. W 2016 jest na drugim miejscu. Ratownik na 8. To jednak nieistotne. Czytając Was i wszelkie inne podobne komentarze wiadomo, że tego poparcia i szacunku nie mamy do siebie nawzajem. Pielęgniarki do lekarzy, ratowników i odwrotnie.

#6  2016.09.04 12:02:12 ~~Do Boo

Jestem ratownikiem medycznym i pracuję w SOR. Mam 4 kolegów na OIT którzy doskonale radzą sobie w pracy i cieszą się bardzo dobrą opinią ordynatora, lekarzy i większości pielęgniarek anestezjologicznych. Krytyczne opinie płyną wyłącznie od pielęgniarek z najkrótszym stażem, bez kursów, bez specjalizacji i najmniej kompetentnych, przez co najbardziej zagrożonych i sfrustrowanych. Co zaś do pracy "pod nadzorem" jak to koleżanko określiłaś, to CO NAJWYŻEJ TY MOŻESZ PRACOWAĆ POD NADZOREM RATOWNIKA MEDYCZNEGO z uwagi na brak samodzielnych uprawnień do podawania 47 leków i udzielania 39 świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym (patrz nowelizacja ustawy o PRM od 01.01.2016 r. i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r.w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego). Została Ci tylko złość, frustracja, zawiść i urażona ambicja - należysz do najbardziej toksycznej i bezmyślnej części Waszego środowiska - pomyśl o karierze w Waszych izbach, bo do pracy w szpitalu, na ZOL czy nawet DPS się nie nadajesz nawet przy zmienianiu pampersów czy zlewaniu moczu. Przynosisz wstyd wszystkim pielęgniarkom.

#7  2016.09.04 13:32:06 ~theresa

Czytam i nie wierzę-folwark zwierzęcy w pełnym wydaniu-każdy czuje się lepszy od drugiego, jeszcze nie wie w czym,ale jest LEPSZY -ogarnijcie się działajmy razem dla poprawy naszej trudnej sytuacji ,bo nasze ciągłe kłótnie pasują księciu Radziwiłłowi pozdrawiam pielęgniarki, położne,ratowników i resztę środowiska-do zobaczenia na marszu w Stolicy!

#8  2016.09.04 17:17:51 ~hesia

W związku z projektem badawczym dotyczącym satysfakcji zawodowej pracowników podmiotów leczniczych zwracam się do Pani/a z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do analizy warunków pracy i możliwości rozwoju zawodowego w podmiotach i instytucjach sektora zdrowotnego. link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6wkl7kavoXyI-Ymde8sx_70VNp45fLgxL8CJZC6yaf3UVg/viewform

#9  2016.09.04 23:00:23 ~pielęgniar

A ja mam w nosie ratowników i innych robię co mam robić i wychodzę do domu a wy się pozabijajcie ja za 2 miesiące jadę do Francji tam PIELĘGNIARKI szanują

#10  2016.09.04 23:19:00 ~DO RATOWNI

PANIE RATOWNIKU MEDYCZNY-PIELĘGNIARSTWO TO NIE TYLKO PODAWANIE MNIEJ NIŻ 47 LEKOW I UDZIELANIE MNIEJ NIŻ 39 ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH .ŻEBY ZROZUMIEĆ I POCZUĆ ZAWÓD PIELĘGNIARKI TRZEBA SKOŃCZYĆ STUDIA PIELĘGNIARSKIE I TROCHĘ W TYM ZAWODZIE POPRACOWAĆ-O CZYM PAN NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA PISZĄC TAKIE BZDURY.TO JEST KOLEJNY DOWÓD NA TO ,ŻE NIE MACIE POJĘCIA O PIELĘGNIARSTWIE.TO FAKT,ŻE MINISTER RADZIWIŁŁ CHCE WAS NA SIŁĘ PRZEROBIĆ NA PIELĘGNIARKI,ZNAJDUJĄC W TEN SPOSÓB WYJŚCIE Z TRUDNEJ SYTUACJI JAKĄ JEST BRAK PIELĘGNIAREK.JA JESZCZE DODAM,ŻE MOGĄ NAS ZASTĄPIĆ STRAŻACY ,POLICJA,GOPR,WOPR-TO TEŻ RATOWNICY.A SWOJĄ DROGĄ CHCĘ, ABY W SZPITALU MNĄ ,CZY MOIM BLISKIM ZAJMOWALA SIĘ PIELĘGNIARKA-TAK BĘDĘ CZUŁA SIĘ NAJBEZPIECZNIEJ,TAK JEST NA CALYM SWIECIE I NIKT LEKARZY, PIELĘGNIAREK NIE ZASTĘPUJE RATOWNIKAMI WOPR,GOPR ITP.TEN POMYSŁ ŚWIADCZY O BYLEJAKOŚCI NASZEJ SŁUŻBY ZDROWIA-TONĄCY BRZYTWY SIĘ CHWYTA

#11  2016.09.04 23:39:52 ~DO RATOWNI

JESZCZE DODAM,ŻE NIGDZIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ TAKICH GŁUPOT SIĘ NIE WYRABIA,ŻE RATOWNICY ZASTĘPUJĄ PIELĘGNIARKI-BO TO SYGNAŁ DLA SPOŁECZEŃSTWA ,ŻE ŚWIADCZY SIĘ BYLE JAKIE USŁUGI MEDYCZNE.W KAŻDYM KRAJU UE KAŻDY FACHOWIEC JEST NA SWOIM MIEJSCU,BO TAM DBA SIĘ O PACJENTÓW,A NIE ZAPYCHA ETATY CZYM SIĘ DA,ABY BYŁO.TE POMYSLY TO CIĄG DALSZY CHOROBY POLSKIEJ SŁUZBY ZDROWIA POD NAZWĄ LEKARZ 100 GODZIN NA DYŻURZE,RATOWNIK ZAMIAST PIELĘGNIARKI,5 LAT PACJENT CZEKA NA OPERACJĘ,2LATA DO SPECJALISTY W PRZYCHODNI.RADOSNA TWORCZOŚĆ MINISTERSTWA ZDROWIA JEST W FAZIE ROZKWITU JAK WIDAĆ,A JA TYLKO CHCĘ, ABY NASZA SLUŻBA ZDROWIA STALA NA WYSOKIM POZIOMIE,BO TEŻ JESTEM JEJ PACJENTEM I NIE CHCĘ ABY ZAJMOWALI SIĘ MNĄ LUDZIE TZW. ZAPYCHACZE ETATU

#12  2016.09.05 13:27:06 ~gość

Jeżeli chcesz być chłopie piel. nic myślę nie stoi na przeszkodzie aby skończyć studia piel chyba że nie masz matury

#13  2016.09.05 15:05:57 ~rat.

My ratownicy piszemy w dokumentacji piel. - szpitalzaspagdansk

#14  2016.09.05 23:14:17 ~Piotr

Do ~rat. Wiemy, wiemy, że Ratownicy piszą i zaglądają w dokumenty, do których nie są uprawnieni - polecam lekturę ustaw. Dziwne, że nie piszą jeszcze w dokumentacji lekarskiej. Mam nadzieję, że niedługo Wkurzony-Pacjent-Prawnik wytoczy Szpitalowi proces. Mam też nadzieję, że Pielęgniarki będą na tyle przytomne, by wykazać, że ZMUSZONE do tego zostały wewnętrznymi przepisami placówki, wymuszoną praktyką i dobrem Chorego.

#15  2016.09.06 21:27:12 ~PIEL

Owszem ratownik może podać taką ilość leków 47 i wykonać 39 świadczeń ale pracując w zespole ZRM

#16  2016.09.09 19:02:07 ~goguś

Do ~PIEL - pracując w zespole ZRM ratownik nie wykonuje się świadczeń medycznych a medyczne czynności ratunkowe, pozdrawiam

#17  2016.09.12 07:26:13 ~znam kilku

Ona

#18  2016.10.05 18:28:02 ~Prawnik

A medyczne czynności ratunkowe można wykonywać tylko w ramach SOR'u, pogotowia i LPR'u ! Braki w znajomość prawa wychodzą panowie ratownicy! !

#19  2016.10.05 18:30:12 ~Prawnik

Wystarczy jeden pozew do sądu przez pacjenta lub jego rodzinę, a zarówno ratownik medyczny jak i dyrektor szpitala zostaną skazani za umożliwienie pracy rat.med na oddziale szpitalnym!

#20  2016.10.06 22:15:11 ~Ratown ik

Do ~Prawnik . dlaczego niby ratownik medyczny i dyrektor szpitala mają zostać skazani?

#21  2016.10.07 12:55:03 ~siostra

Ludzie! Co wy wyrabiacie? Wasze komentarze obrażają wszystkich pracowników medycznych- tych mniej i bardziej wykształconych, pracowitych i leniwych, asertywnych i nieczułych na cierpienie w końcu głupszych i mądrzejszych - bo i tacy są wśród nas. Zatrzymajcie się na chwilę w tym galopie pogardy i pomyślcie o dzisiejszych pacjentach i o nas w tej roli za chwilę.

#22  2018.12.02 07:44:38 ~Zdziwiony

Pielęgniarki to najgłupsza grupa pracownicza jak można pisać pracownikach medycznych że nie dali by rady pracować na oddziałach mają większe wiadomości i kwalifikacje od was głupie krowy o rozumie dżdżownicy wijącej się w zawiści.kiedy rząd zrobi porządek z tą grupą zawodową.karza innym mało zarabiającym wyjechać za granicę niech same opuszcza kraj.

Dodaj komentarz