Zobacz grafikę - władze izby pip ustaliły wzór stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania.

Pielęgniarstwo 2016.

        

 

Uchwała Nr 96/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 czerwca 2016 r.


 
w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek                      i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa uroczysty wzór stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania.
§ 2. Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 3. Wzór i opis uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego

Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego noszony jest podczas: 
1) uroczystości państwowych i kościelnych,
2) wręczania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych,
3) jubileuszy i uroczystych spotkań,
4) uroczystości w miejscach pamięci narodowej,
5) innych uroczystości i wystąpień indywidualnych.