Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - liczba pielęgniarek i położnych - specjalistów

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 

Liczba pielęgniarek i położnych - specjalistów

 

Poniżej publikujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dane statystyczne dotyczące liczby osób, które uzyskały tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w latach 2002 - 2014. Zgodnie ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Jednym z rodzajów przedmiotowego kształcenia jest szkolenie specjalizacyjne zwane specjalizacją. Ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a także uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 
Zobacz także: