Minister Edukacji Narodowej nie uwzględnił uwag ministra Radziwiłła do ustawy "Prawo oświatowe". Efekt? Szkoła branżowa II stopnia kształcąca w zawodzie pielęgniarka nie zostanie teraz wpisana do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Minister zdrowia wnioskował w dniu 3 października o:

 

 

W dniu 27 października otrzymał negatywną odpowiedź:

 

 

30 października 2016 - Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

 

Zobacz także:

25 października 2016 - Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka". 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.11.11 11:19:13 ~megg

Skoro pan R. tak bardzo forsuje pomysł liceów,skutecznego straszaka- pielęgniarki powinny godnie podnieść rzuconą rękawicę , jednocześnie walcząc o godne zarobki.A potencjalne absolwentki LM ów niech też mają świadomość że będą nikim po takiej szkole (czyt. popychadłem z powołania).

#2  2016.11.11 18:34:31 ~DoMegg

Masz rację! Zawodówki spowodowały by z nas popychadła.

#3  2016.11.11 20:46:28 ~Karol

Chodzi o powrót do stalinowskiego systemu kształcenia - szkoła proponowana przez Księcia R - naszego wielkiego ministra byłaby nie klasycznym liceum medycznym tylko zasadniczą szkołą zawodową - bo nauka ma tam trwać 3 lata ( LO trwać będzie 4 lata a nasze licea medyczne były 5-letnie) Degradujmy dorobek pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Uważam, że pielęgniarki (i te które są absolwentkami liceów medycznych i te po medycznych studium zawodowym i te które mają licencjat, magisterium doktorat i habilitacje) powinny połączyć się i zadbać o prestiż i godność zawodu. Nie jest ważne jaką ścieżkę kształcenia kończyliśmy. - często była ona zależna od panującego systemu nauczania. Ale skoro zawód doczekał się kształcenia wyłącznie na poziomie wyższym - to my pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy zobowiązani do tego by strzec jakości kształcenia i nie dopuścić aby ktokolwiek kiedykolwiek zamknął studia pielęgniarskie i sprowadził kształcenie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Zmiana w kształceniu kosztowała bardzo wiele. Osiągnęliśmy moment kiedy pielęgniarka może stać się równym partnerem dla lekarzy - mamy kompetencje - musimy - chcemy - powinniśmy - zmienić mentalność kolegów lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych, mentalność pacjentów i ich rodzin - ale przede wszystkim własną mentalność - o co bardzo proszę. Jednoczmy się wokół naszej sprawy

#4  2016.11.12 15:31:25 ~do #2

Celowo użyłam słowo "straszak" bowiem minister może sprawę postawić następująco:albo panie rezygnują z roszczeń albo wprowadzimy zawodówki.I tego straszaka mógłby wyciągać przy byle okazji.Podobnie kiedyś lekarzy straszono kamaszami. Czy ministra interesuje opinia pielęgniarek w kwestii kształcenia-przecież jest to nadęty bufon który chce zrównać rolę pielęgniarki z posługaczką, bo posługaczce nie potrzebny tytuł przed nazwiskiem- wystarczy empatia i posłuszeństwo , a wszystko za free.Pielęgniarka specjalistka nie ma się czego wstydzić, zdobywa wiedzę,jest edukatorem ,potrafi wesprzeć pacjenta /rodzinę .I zna wartość swojej pracy choćby inni ją chcieli umniejszyć.Czy myślisz że minister nie widzi twardych danych odnośnie liczby absolwentów kierunków pielęgniarskich do podejmujących pracę w zawodzie? Ach, nikt mu nie powiedział? On dobrze wie że dłużej nie da się pogrywać z pielęgniarkami, bo nie rzucą się na byle ochłap.Stąd na wszelki wypadek pomysł na zawodówki- a nuż pielęgniarkom zamknie usta, bo wystraszą się degradacji zawodu . Niech sobie reformuje , a my róbmy swoje.Dlatego właśnie walkę należy podjąć nie przeciw szkołom(szkoda wysiłku) ale o godne zarobki. Gdy coś zdobywamy silą, trzeba wiele energii by to utrzymać. Megg

#5  2016.11.13 16:11:53 [email protected]@@

Do 4 . Jak swiat swiatem poziom zarobkow zalezny jest od poziomu wyksztalcenia ! NA CALYM SWIECIE !

#6  2016.11.29 23:09:43 ~Maria

Dziwię się Pani Premier że nie zdymisjonowala jeszcze tego pseudo ministra ,czy ona nie widzi , że jego decyzje spowodują w bardzo krótkim czasie ogromnej zapaści Ochrony Zdrowia DObrze że niebawem Idę na emeryturę.pozdrawiam

Dodaj komentarz