Minister Edukacji Narodowej nie uwzględnił uwag ministra Radziwiłła do ustawy "Prawo oświatowe". Efekt? Szkoła branżowa II stopnia kształcąca w zawodzie pielęgniarka nie zostanie teraz wpisana do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Minister zdrowia wnioskował w dniu 3 października o:

 

 

W dniu 27 października otrzymał negatywną odpowiedź:

 

 

30 października 2016 - Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

 

Zobacz także:

25 października 2016 - Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".