Zobacz podział pracowników ochrony zdrowia na 10 grup oraz przypisany im współczynnik pracy i wynikające z tego minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

      

      

 

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
PROJEKT - 27 września 2016