Warto wesprzeć pielęgniarki i położne z Olsztyna, które się zebrały i napisały list do ministra zdrowia! Zapraszamy do rozpowszechniania tego listu.

Pielęgniarstwo 2016

 

      

      

 

Moi drodzy, koleżanki i koledzy myślę, że warto wesprzeć nasze koleżanki z Olsztyna, które się zebrały i napisały list do ministra zdrowia! Zapraszamy do rozpowszechniania tego listu - chodzi nam głównie o to by go dopracować, być może uważacie że jeszcze należy coś dopisać, zmienić zanim wyślemy ministrowi ostateczną wersję. Wpisujcie swoje propozycje w komentarzach (prosimy o konstruktywne komentarze, bez wulgaryzmów) i udostępniajcie wiadomość! Musimy działać! 

 


List Otwarty Pielęgniarek do Ministra Zdrowia

17 października 2016

 

Szanowny Panie Ministrze,

z uwagi na fakt, iż zbliżamy się do pierwszego roku pełnienia przez Pana funkcji Ministra Zdrowia, w imieniu środowiska polskich pielęgniarek zwracamy się z prośbą o odpowiedź na nurtujące nas ważne  kwestie:

1. Jakie działania, zostały  zainicjowane i zrealizowane podczas Pana kadencji, których celem jest poprawa dostępności i jakości opieki pielęgniarskiej a jednocześnie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków? 

2. Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki uzyskały nowe poszerzone uprawnienia zawodowe w obszarze ordynacji lekowej, kluczowe dla poprawy efektywności funkcjonowania POZ, AOS, ale także opieki długoterminowej i onkologicznej. Jakie narzędzia systemowej promocji oraz gratyfikacji dla podejmowanych przez pielęgniarki odpowiedzialnych zadań zostały przez Pana zespół, w tym także NFZ, zaproponowane dla pielęgniarek podejmujących nowe zadania?

3. Podczas Pana kadencji, ratownicy medyczni w Polsce uzyskali możliwość wykonywania zawodu poza Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W jaki sposób został przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązany i uregulowany problem odpowiedzialności, koordynacji i nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych ? 

4. Dlaczego budując nowy model funkcjonowania POZ przyjął Pan założenia systemowe skutkujące niszczeniem wieloletniego dorobku kilku tysięcy pielęgniarek, które podjęły ryzyko wykonywania zawodu w oparciu o własne przedsiębiorstwa. Czy tworzenie nowych, rozwiązań systemowych musi być wyłącznie powiązane z ochroną oczekiwań lekarzy rodzinnych?

5. Czy w świetle narastającego  deficytu i zwiększającego się zapotrzebowania na kadry lekarskie i pielęgniarskie podjął Pan równoległe, tożsame  działania w odniesieniu do obydwu grup zawodowych tj:

- zwiększył Pan limity kształcenia i zainicjował nowe ośrodki akademickie zarówno w odniesieniu do zawodu lekarza jak i pielęgniarki?

- zaproponował Pan uzyskiwanie kwalifikacji specjalisty dla pielęgniarek w trybie szybkiej ścieżki podobnie jak dla lekarzy ?

- podjął Pan działania rządowe w celu sprowadzenia do kraju wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek pracujących zagranicą, podobnie jak zapowiada się takie prace w kwestii sprowadzenia do kraju lekarzy ? 

- przedstawił Pan nowe rozwiązania dotyczące obniżenia standardów kształcenia w zawodzie lekarza, tak jak zaproponował Pan to pielęgniarkom ?

6. Jakie nowe rozwiązania systemowe zostały opracowane przez Pana zespół, aby zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę zatrudnieniową dla absolwentów studiów pielęgniarskich, tak aby nie musieli oni podejmować trudnych decyzji związanych z emigracją zawodową?

7. Jakie działania systemowe zostały podjęte lub zrealizowane  przez Pana Ministra aby zagwarantować i poprawić  dostępność do wysokiej jakości świadczeń opieki długoterminowej i geriatrycznej dla starzejącego się społeczeństwa?

8. Czy skład osobowy Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadreprezentowany przez środowisko lekarskie gwarantuje systemowi opieki zdrowotnej oraz całemu społeczeństwu obiektywne podejście do  budowania nowych i bezpiecznych fundamentów systemu ochrony zdrowia?  

9. Mając na uwadze, że w strukturze zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej większość stanowią kobiety, które równocześnie w Polsce legitymują się statystycznie wyższym poziomem wykształcenia niż mężczyźni, jak należy rozumieć, że wśród Pana zastępców odpowiedzialnych za kluczowe obszary polityki zdrowotnej brakuje kobiet?

Pozostajemy w przekonaniu że udzielając odpowiedzi na powyższe pytania podejmie Pan wyzwanie bycia Ministrem Zdrowia dla dobra wszystkich zainteresowanych czyli pacjentów, pracowników, jak również polskiej gospodarki i całego społeczeństwa.

 
Zobacz także artykuły z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych
 

Zobacz także:

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek a ustawa o "sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych".