UWAGA!!! Ważny komunikat dla pielęgniarek (także oddziałowych) pracujących na oddziałach anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także sedacji.

Pielęgniarka anestezjologiczna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. O. z 7 stycznia 2013 roku., poz. 15), pielęgniarka anestezjologiczna, zgodnie z § 2. pkt 6 to pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
 

Natomiast zgodnie z § 16, ust 1 pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
Kwalifikacje pielęgniarek oddziałowych reguluje § 16, ust 1: pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2016 r.

Obecnie minister Radziwiłł przesłał do konsutacji społecznych projekt nowelizacji powyższego rozporządzenia, zapisano w nim:

§ 16. 1. Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane w dotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w § 2 pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r
4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11, może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2018 r

Mariusz Mielcarek

 

      

      

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.12.02 13:21:38 ~Pielęgniar

Świetnie.dalej nieuki bedą siedziały i uważały, że wszystko się im należy z racji przepracowanych lat.

#2  2016.12.02 15:54:07 ~dr13

Wybacz "Pielęgniar", nie czuję się nieukiem, mam dwa tytuły magistra (pełno kursów, ale to każda pielęgniarka ma), chcę zacząć pracę na intensywnej w lutym, a speckę zacząć we wrześniu, czy to czyni mnie nieukiem?

#3  2016.12.02 16:53:12 ~do #1

Ot i widać wiedzę zdobytą po tym wpisie. Wstydźcie się uczący wydający dokument takiej , wyumionej":)brak Etyki jak nic! Proponuję doszkolić!

#4  2016.12.03 15:13:36 ~mgr.pielęg

Szokujący komentarz, jak można tak poniżać własną grupę zawodową. Ta '' wyuczona pielęgniarka'' powinna stanąć przed komisją etyki zawodowej. Nie chciałabym być jej pacjentką. Brak empatii i kultury osobistej.

#5  2017.01.05 09:25:49 ~edzia

A co z oddziałowymi na bloku operacyjnym czy one nie powinne też posiadać kursu jakiegoś , wystarczy tylko mag . takie mamy na Podkarpaciu co prawda juz sie wykruszają lizidupy

Dodaj komentarz