W roku 2006 uruchomiono studia pomostowe finansowane z funduszu ZPORR tylko w czterech województwach: podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko- mazurskim oraz mazowieckim.

Natomiast MZ zapowiada, że od drugiej połowy 2007 roku w ramach ZPORR Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia będzie miał prawną możliwość składania projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW POMOSTOWYCH Z FUNDUSZU ZPORR

Europejskie fundusze strukturalne mają za  zadanie wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Jednym z czterech funduszy strukturalnych jest Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na realizację ZPORR w latach 2004-2006 przeznaczono łącznie ok. 4,2 mld euro. W dniu 18 maja 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy wprowadzające zmiany w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 87, poz. 745), które umożliwia dofinansowanie studiów pomostowych z ZPORR. Zaoczne studia pomostowe finansowane z ZPORR mają być całkowicie bezpłatne. O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się szkoły wyższe, a nie bezpośrednio poszczególne pielęgniarki i położne. Jeszcze jedna uwaga, aby skorzystać z dofinansowania z ZPORR musisz być mieszkańcem województwa na terenie którego znajduje się uczelnia. To znaczy, że mieszkaniec województwa wielkopolskiego nie może skorzystać z dofinansowania które otrzymała uczelnia w województwie mazowieckim.

W roku 2006 uruchomiono studia pomostowe finansowane z funduszu ZPORR tylko w czterech województwach: podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko- mazurskim oraz mazowieckim. 

Natomiast ministerstwo zdrowia zapowiada, że ramach ZPORR od drugiej połowy 2007 roku Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia będzie miał prawną możliwość składania projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych również w zakresie studiów pomostowych. Te projekty będą mogły być finansowane w ramach ZPORR - w działaniu pod nazwą: doskonalenia zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Na ten segment ZPORR przewidziano ponad 47,5 mln euro w latach 2007 - 2013. Jakie to będzie miało praktyczne znaczenie dla pielęgniarek i położnych majacych zamiar odbyć studia pomostowe w tej chwili trudno ocenić. O sprawie będziemy na bieżąco informować.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej - STUDIA POMOSTOWE

Studia pomostowe za darmo z Funduszu ZPORR