Stanowisko Stowarzyszenia Szpitali Małopolski o pielęgniarkach ze specjalizacją. "Niezrozumiałym jest ich faworyzowanie...".

Pielęgniarka specjalistka.

       

      

 

2 stycznia br. pisałem na portalu:

Minister zdrowia podzielił grupę zawodową pielęgniarek i położnych w kontekście wynagrodzeń (projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych), w następujący sposób:

 

 

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Szpitali Małopolski zgłosiło następująca uwagę:

"Niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji."

Wybrał Mariusz Mielcarek