Jaka skala "zapowiadanego wzrostu płac"? Zobacz jakie średnie wynagrodzenie zasadnicze (stan na marzec 2016 roku) mają trzy grupy pielęgniarek. Sprawdź w jakiej wysokości wynagrodzenie zasadnicze dla tych grup, za trzy lata, przewiduje projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wnioski?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

       

      

 

Kierownictwo ministerstwa zdrowia w dniu 9 stycznia 2017 roku zatwierdziło kolejną wersję projektu ustawy o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:

Według informacji przekazanych przez podmioty lecznicze oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), liczebność poszczególnych grup zawodowych oraz średnie wysokości wynagrodzeń osób wykonujących zawód medyczny, według stanu na marzec 2016 r. kształtują się następująco (publikujemy fragment danych dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych):

Dla przypomnienia poniżej tabela z "najniższym wynagrodzeniem zasadniczym brutto pielęgniarki i położnej - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku", który przewiduje przedmiotowy projekt ustawy. Czyli za trzy lata.  

Teraz porównajmy zapisy zawarte w powyższych tabelach w zakresie: 

  • wynagrodzenia zasadniczego brutto - średnia dla grupy oraz 
  • najniższego wynagrodzenia zasadniczego brutto - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wnioski:

  1. W grupie magistrów ze specjalizacją, wynagrodzenie zasadnicze - minimalne - ma wzrosnąć o 1 369 zł od obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy,
  2. W grupie pielęgniarek i położnych ze specjalizacją, wynagrodzenie zasadnicze - minimalne - ma wzrosnąć o 268 zł od obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy,
  3. W grupie pielęgniarek i położnych bez specjalizacji, wynagrodzenie zasadnicze - minimalne - ma wzrosnąć o 127 zł od obecnego średniego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy.

​Analizując powyższe dane warto także zwrócić uwagę na liczebność poszczególnych grup pielęgniarek i położnych:

  1. grupa magistrów ze specjalizacją - 11 tysięcy osób, 
  2. grupa pielęgniarek i położnych ze specjalizacją - 30 tysięcy osób, 
  3. grupa pielęgniarek i położnych bez specjalizacji - 158 tysięcy osób. 

Cdn...

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: 

Aktualności według działów - Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.