Pielęgniarka kształcić się będzie w średniej szkole branżowej, bo tak chce minister zdrowia. Jednocześnie nałożono wymóg posiadania wykształcenia wyższego na...

Pielęgniarstwo 2017.

       

      

 

Ministerstwo zdrowia forsuje, pomysł kształcenia pielęgniarek i położnych w średnich szkołach branżowych. Jednocześnie minister kultury i dziedzictwa narodowego nałożył wymóg ukończenia wyższego wykształcenia na  bibliotekarza. 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.