"Ujawniono przypadki świadczenia pracy przez pielęgniarki bloku operacyjnego i pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych nieprzerwanie przez 24 godziny, 36 godzin, 48 godzin a nawet 120 godzin".

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Zobacz artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie...