Kontrola w szpitalu stwierdza: wpisy w dokumentacji pielęgniarek i położnych dotyczące bio-psych-społecznego stanu pacjentów, są dokonywane "na każdym dyżurze lub tylko na dyżurze dziennym lub co 2-5 dni".

Pielęgniarstwo 2017.

      

 

Poniżej publikuję skan fragmentu protokołu kontroli jednego ze szpitali. Kontrolę prowadził wojewoda. Czas kontroli 2016 rok. 

 

 

Wybrał Mariusz Mielcarek

Zobacz także: