Izba pip postulowała do premiera o powołanie pielęgniarki na wiceministra zdrowia. Dobra zmiana poszła naszej grupie zawodowej "na rękę". Izby odtrąbiły sukces! Nie mamy norm zatrudnienia, warunków pracy, godziwych płac ale "mamy wiceministra". Teraz nowy wiceminister wypowiada się o "nowych rozwiązaniach w systemie kształcenia pielęgniarek". Jak wejdziesz między wrony...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na ponowną interpelację nr 7667 Pana Pawła Papke - Posła na Sejm RP, przekazaną w dniu 24 stycznia 2017 r., w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministra Zdrowia: z 15.12.2016 r. na interpelację nr 7667, z 29.11.2016 r. na interpelację nr 7175 oraz z 10.08.2016 r. na interpelację nr 4912 uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzaną reformą oświaty i kształcenia zawodowego Minister Zdrowia, po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej, rozważał utworzenie 5/6-letniej szkoły pielęgniarskiej. Nowy, dodatkowy model kształcenia pielęgniarek zakładał możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020. Zgodnie z opinią Ministra Edukacji Narodowej propozycja związana z wprowadzeniem do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymagała jednak przeprowadzenia dodatkowej szczegółowej analizy.

W związku z powyższym Minister Zdrowia w dniu 28 listopada 2016 r. zwrócił się ponownie z prośbą do wojewodów o przeprowadzenie za pośrednictwem kuratorów oświaty analizy zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki w 5/6-letnich pielęgniarskich szkołach zawodowych, poprzez krótką ankietę skierowaną do uczniów, oraz ankietę skierowaną do funkcjonujących szkół medycznych realizujących kształcenie w innych zawodach lub innych szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem tego typu kształcenia w oparciu o istniejącą bazę.

W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia kończą się prace analityczne związane z przeprowadzoną ankietą.

Jednocześnie informuję, że do końca pierwszego kwartału br., po konsultacjach z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych, zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnych dodatkowych nowych rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 10-02-2017

 

Aktualności według działów: Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki).

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.