Pielęgniarki piszą skargę na dyrektora - rada Powiatu wypowiada się w tej sprawie: artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

      

 

 
                                                                                                                                                    Kliknij, żeby czytać dalej