Minister Radziwiłł "na zaawansowanym poziomie prac nad budżetem bardzo mocno wnioskował o zwiększenie środków na wynagrodzenia". Zobacz co z tego wyszło.

Pielęgniarka ratunkowa.

     

 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” Dariusz Mądraszewski:

(...)

Pani Minister, my nie mówimy o wyrównaniu wszystkich środków teraz, nagle. Tylko ministerstwo wytworzyło taką ustawę, która – jeżeli ona miałaby wejść w tym kształcie – w przyszłym roku będzie kosztowała kilkaset milionów zł. My wnioskowaliśmy o 80, o 100 milionów. Nie możemy pojąć, że naraz znajdzie się 400 milionów w przyszłym roku, a w tym roku nawet stopniowo nie można dojść… My mówimy o stopniowym dojściu, po 100 milionów, po 80 milionów. Budżet ratownictwa to jest 1 miliard 800 milionów i 1 tysiąc 500 karetek. Stopniowo można to wyrównywać. My prosiliśmy pana ministra o przedstawienie harmonogramu i programu dojścia do tego. Prosiliśmy też o wystąpienie bezpośrednio do ministra finansów i do pani premier. Chodziło o to, żebyśmy mogli dać wsparcie. My byliśmy spokojni, skoro pani premier na spotkaniu wprost powiedziała do mnie: finansowanie ratownictwa w 2017 r. będzie większe; Panie Ministrze, proszę powiedzieć to ratownikom, ja nie będę panu odbierała tej przyjemności. To są słowo w słowo te słowa. Pan minister mówi: tak, będzie z przesunięć wewnętrznych.

Pan to policzył? Tak, policzyłem, będzie finansowanie. I gdzie jest to finansowanie? Gdzie są przedstawione nam… Wie pani, my naprawdę jesteśmy cierpliwi, bo już 9 lat… ale ta cierpliwość nam się kończy. Prędzej czy później się spotkamy, ale myślę, że raczej prędzej. Ja tu nie mówię o jakichś protestach itd., chociaż one też oczywiście mogą być, ale o samej potrzebie. Naprawdę coś będziecie musieli zrobić, ponieważ inaczej ci ludzie odejdą, nie będzie komu pracować, a my nie pozwolimy spychać odpowiedzialności na nas jako pracowników bezpośrednio stykających się z pacjentami – mówimy i w swoim, i w ich imieniu 


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala:

(...)

Powiem tak. W związku z tym, że rok 2016 zawierał tzw. dzień przestępny, to po doprowadzeniu do porównywalności z rokiem 2017 wzrost nakładów na zespoły ratownictwa medycznego w 2017 r. w stosunku do roku 2016 to jest około 25 milionów zł.
Podejrzewam, że pani senator chodziło o kwestie wynagrodzeń… 
(Senator Bogusława Orzechowska: Wynagrodzeń też.)
…ratowników medycznych. Powiem tak: na zaawansowanym poziomie prac nad budżetem minister zdrowia bardzo mocno wnioskował o zwiększenie środków na wynagrodzenia ratowników medycznych. W związku z trudną sytuacją finansową budżetu dosyć ciężko było wygospodarować kwotę około 100 milionów zł.

 

Ze stenogramu posiedzenia komisji 

wybrał: Mariusz Mielcarek