Co może magister położnictwa samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego? Zdecydował o tym minister Radziwiłł w rozporządzeniu.

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

      

 

Minister zdrowia podpisał w dniu 28 lutego rozporządzenie regulujące: co może pielęgniarka samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - świadczenia, leki, diagnostyka, środki pomocnicze.

Minister zdrowia podpisał w dniu 28 lutego rozporządzenie regulujące: co może położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - świadczenia, leki, diagnostyka, środki pomocnicze.

Minister zdrowia zrównał uprawnienia pielęgniarki systemu do uprawnień, które posiada grupa zawodowa ratowników medycznych. Zobacz co może pielęgniarka systemu samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego - medyczne czynności ratunkowe, leki.

Zdecydowano co może bez zlecenia lekarskiego magister pielęgniarstwa. Tak postanowił minister Radziwiłł i wiceminister zdrowia pielęgniarka.