MZ - ratownik medyczny zastąpi pielęgniarkę? NIGDY nie była brana pod uwagę taka możliwość!

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

      

 

 
                                                                                                                                                    Kliknij, żeby czytać dalej