Minister Radziwiłł: ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych" wejdzie w życie "wraz z początkiem lipca tego roku".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

      

 

Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie...

Zobacz także:

W projekcie ustawy minister Radziwiłł zapisał podwyżki płac od 1 lipca 2017 roku. Teraz się okazuje, że "jest szansa...".

To praktyczna likwidacja dodatków brutto brutto! - luty - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

inister Radziwiłł zapowiedział podwyżki. Jakie? Sprawdziliśmy to na 3 przykładach - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.