Administracyjne obciążenia nałożone na pielęgniarki - luty - artykuł z lutowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

      

 

Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 8 lutego 2017 roku. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: „Myślę, że dla nas wszystkich podstawową wartością jest usprawnienie procesu wykrywania chorób nowotworowych w Polsce. Taki cel przyświecał rządowi w ubiegłej kadencji, kiedy tworzył pakiet onkologiczny. Stawiać na szybką, wczesną diagnostykę i objęcie pacjenta z chorobą nowotworową opieką całościowym pakietem działań uwzględniającym interdyscyplinarność zespołów, priorytetowe działania związane z wykrywaniem, leczeniem i później opieką nad pacjentem. To się udało zrobić i trzeba to kontynuować, trzeba to wzmacniać. Jeżeli są jakiekolwiek niedociągnięcia, to też należy je poprawić.

Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby obciążeń administracyjnych w medycynie było coraz mniej, bo problem, że lekarz, pielęgniarka czy inni pracownicy medyczni poświęcają więcej czasu na wypełnianie ankiet, różnego rodzaju formularzy i przybijanie pieczątek niż na leczenie pacjenta, jest moim zdaniem fundamentalnym problemem polskiej służby zdrowia. Ilość administracyjnych obciążeń nałożonych na personel medyczny przewyższa możliwości poświęcania czasu na opiekę nad pacjentem i każda zmiana, która ogranicza obowiązki administracyjne lekarzy i pielęgniarek, będzie przez klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popierana...”

Ze stenogramu posiedzenia wybrał:
Mariusz Mielcarek

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych