Tylko umowa o pracę? - artykuł z marcowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

         

Dobra zmiana „chlapnęła”: tylko umowy o pracę. Dobrze brzmi? Tak, takie hasła dobrze się sprzedają. Warto jednak takie pomysły skonfrontować z realiami...

Posiedzenie  senackiej  komisji  zdrowia w dniu 4 stycznia 2017 roku -  Przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa  Medycznego NSZZ „Solidarność” Dariusz Mądraszewski: (...)
W systemie już teraz powinno pracować  15  tysięcy ratowników  na  1500  karetek.  Pracuje  tylko  8,5 tysiąca, czyli 6,5 tysiąca wypracowuje  dodatkowy etat – i to nas ratuje. Nie  ma tych ratowników w systemie, tak  samo jak nie ma lekarzy. To jest już  utopia i bardzo duża porażka w ogóle  w systemie, jeśli chodzi o to, że funkcjonuje tam lekarz medycyny ratunkowej. Ich po prostu nie ma czy jest bardzo mało. Lekarze nie podejmują  tej specjalizacji, ponieważ praca jest  ciężka i też bardzo ogranicza lekarza  w działalności.


Ale, wracając do tych ratowników i do  pracowników, mówię: tak czy owak  będzie potrzeba 5 tysięcy ratowników,  jeżeli ta ustawa wejdzie w życie w  takiej formie. To jest nierealne, żeby zapewnić taki stan osobowy, skoro już  teraz brakuje 6,5 tysiąca ratowników.  I dalej będzie taka dysproporcja, bo  w następnym roku znowu będzie 400  zł  różnicy.  Pracownicy szukają innej pracy. Proszę Państwa, odchodzą  najlepsi ratownicy – i to jest problem społeczny.

Grozi nam po prostu swoisty blackout w ratownictwie, ponieważ ratownicy szukają już pracy w policji, w wojsku, w straży pożarnej,  bo tam są przyjęcia i posady są lepiej  płatne.  Nawet odchodzą  do  szpitalnictwa,  ponieważ  praca  jest  lżejsza  i lepiej płatna. A my po prostu przez  te lata, stojąc w miejscu, nie możemy  zrobić ruchu. Mając świadomość, że  nie chcemy improwizować, jeśli chodzi o to ratownictwo… 
Ze stenogramu posiedzenia komisji 

wybrał: Mariusz Mielcarek

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych