Poseł do ministra zdrowia: Obserwując w ostatnim czasie chaos towarzyszący procesowi reformowania służby zdrowia można mieć poważne wątpliwości, czy zobowiązania finansowe w zakresie wypłaty dodatków dla pielęgniarek i położnych zostaną wypełnione.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

       

Zapraszamy do lektury....


 

Zobacz pismo związków pip do ministra Radziwiłła z dnia 27 stycznia 2017 

Zobacz odpowiedź podpisaną przez wiceministra zdrowia (pielęgniarkę z wykształcenia) z dnia 29 marca 2017 


Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie

zmiany wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
 

Szanowny Panie Ministrze,

podzielając argumenty zawarte w apelu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowego Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile z dnia 13 marca 2017 roku, dotyczącego obaw środowiska pielęgniarek i położnych o niewypełnienie warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku – wnoszę interpelację w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Uznając zasadność postulatów ekonomicznych tej grupy zawodowej, podobnie jak samorządy pielęgniarek oraz ich związki zawodowe, wyrażam obawę o pełne wywiązanie się Ministerstwa Zdrowia z zapisów ww. rozporządzenia oraz z Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia - w kwestiach płacowych. Obserwując w ostatnim czasie chaos towarzyszący procesowi reformowania służby zdrowia można mieć poważne wątpliwości, czy zobowiązania finansowe określone w tych dokumentach zostaną wypełnione.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytanie:

jakie działania podejmuje resort zdrowia celem wywiązania się z ww. zawartego porozumienia?

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Paszyk

Poseł na Sejm RP

4 kwietnia 2017 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek