Z redakcyjnej poczty: czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi?

Może i nie może. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.

Mam pytanie czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi. 


Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Tak! Jeśli nie jest to etat pielęgniarski, tylko np. laborantki. Czyli dana osoba nie ma w umowie wpisane, że jest zatrudniona na stanowisku pielęgniarki. To czy jest to na tym stanowisku pracy etat pielęgniarski czy nie, wynika z schematu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, czyli w tym przypadku laboratorium. Jeśli pielęgniarka będzie zatrudniona w takim charakterze / np. laborantki / to przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki zwiększa się!

Nie! Jeśli miałaby być zatrudniona na etacie pielęgniarskim i w umowie wpisane, że zatrudniona jest na stanowisku pielęgniarki.  Opisany przypadek nie może mieć miejsca,  gdyż zgodnie z ustawą pielęgniarka po pięcioletniej przerwie musi przejść przeszkolenie.

Wnioski:

Dwie pielęgniarki wykonujące tę samą pracę / np. pobieranie krwi w laboratorium / mogą być w różnych zawodowych sytuacjach!!! Jedna wykonuje zawód pielęgniarki będąc zatrudniona na stanowisku pielęgniarki, druga nie mając zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki np. laborantki, wykonując tę samą pracę, nie wykonuje zawodu pielęgniarki i ma przerwę w wykonywaniu zawodu.

Wiele pytań zadawanych przez odwiedzających Portal dotyczy kwestii pracy np. położnej na stanowiskach pielęgniarskich. Np. położna pracuje na SOR. I na odwrót. Np. pielęgniarka pełni funkcję położnej oddziałowej na oddziale położniczym. To jest dopiero łamigłówka. 

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.

Mariusz Mielcarek