Sądowy epilog podejrzeń pacjenta odnośnie stanu trzeźwości pielęgniarek - artykuł z kwietniowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

       

 

Kliknij, żeby przeczytać całość

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych