Szpital w Warszawie. Przyjmie pielęgniarki do pracy na oddziale IOM. Ile maksymalnie zapłaci za godzinę pracy pielęgniarce posiadającej kurs kwalifikacyjny, a ile ze specjalizacją?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

      

 

Warszawski szpital ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktów. 

Praca na OIOM.

 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Szpital ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktów. Oferty składane przez pielęgniarki podlegają ocenie. Zobacz jak punktowane są kwalifikacje zawodowe: doktorat, magister, licencjat, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny i specjalistyczny.

Zobacz ile punktów zostanie przyznane pielęgniarce za "dotychczasowe nienaganne świadczenie pracy", w kontekście posiadanego stażu pracy.

Im większą liczbę godzin pracy zadeklaruje pielęgniarka w miesiącu, tym uzyska większą punktację. Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

Ile szpital chce zapłacić pielęgniarce za godzinę pracy na kontrakcie? Od 28 do 34 zł. Ale to pielęgniarka wpisuje do oferty stawkę za swoją pracę... Im wyższą stawkę poda, tym mniejsza szansa na wygranie konkursu.

Ile szpital zapłaci pielęgniarce za jedną godzinę pełnienia dyżuru "pod telefonem"?

Zobacz także:

Aktualności według działów: Pielęgniarka kontraktowa