Jak postrzegane jest pielęgniarstwo i pielęgniarki w Polsce? Przykład: "Faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją jest niezrozumiałe. W praktyce pielęgniarki ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji, nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji". Z takim podejściem decydentów, pielęgniarek będzie więcej czy mniej?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

       


Minister zdrowia podzielił grupę zawodową pielęgniarek i położnych w kontekście wynagrodzeń (projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych), w następujący sposób:

 

 

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Szpitali Małopolski zgłosiło następująca uwagę:

"Niezrozumiałym jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją pomimo że w praktyce pielęgniarka ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji nie zmienią się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji."

Wybrał Mariusz Mielcarek

Zobacz także:
Aktualności według działów: