Ważne stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie dodatków brutto brutto. Przykład: szpital zatrudnia 50 pielęgniarek i położnych....

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

       


Zobacz także:

10 maja 2017 - Ustawa "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych", która ma regulować także wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnychprzyjęta na "obiegowym" posiedzeniu rządu. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne.

10 maja 2017 - Pielęgniarki i położne! Sposób wypłacania dodatków brutto brutto na dotychczasowych zasadach przechodzi do historii. Pieniądze obecnie przekazywane przez NFZ dla pielęgniarek i położnych, dyrektorzy szpitali będą mogli przeznaczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego... do kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego ustawą.

11 maja 2017 - Zobacz aktualny projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w podmiotach leczniczych, w zakresie podziału osób wykonujących zawody medyczne na 10 grup i przypisane im współczynniki pracy.

11 maja 2017 - Zobacz jak ministerstwo zdrowia ustosunkowało się do uwagi, że "nie wydaje się właściwe przyrównanie pielęgniarek, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji, do tych pielęgniarek, które mają wykształcenie średnie".

12 maja 2017 - Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych od lipca 2017 - jak to technicznie będzie wyglądało? (1)

13 maja 2017

Z raportu z konsultacji publicznych do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgłoszono uwagę w zakresie dodatków brutto brutto dla pielęgniarek i położnych, w kontekście braku korelacji zapisów przedmiotowej ustawy z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie dodatków brutto brutto. Poniżej publikuję stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie.  

 

W stanowisku ministerstwa zdrowia użyto zwrotu "pracodawca zobowiązany będzie do zaliczenia tylko tej części wynagrodzenia (...), która stanowiłaby dopełnienie do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego...".

Wniosek: Czyli ustawa nie zabrania pracodawcy, zaliczenia części wynagrodzenia zasadniczego, która stanowiłaby "nie dopełnienie" ale przewyższałaby wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego...

Takie postawienie sprawy daje pracodawcom wolną rękę w zakresie podziału środków finansowych przekazywanych przez NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych.

Przykład: szpital zatrudnia 50 pielęgniarek... 30 z nich, z puli "dodatki brutto brutto", które otrzymuje z NFZ, podwyższa wynagrodzenie zasadnicze (rosną też oczywiście pochodne), w taki sposób, że wykorzystuje wszystkie środki finansowe otrzymane z NFZ na dodatki brutto brutto. Konsekwencje są takie, że 20 kolejnych pielęgniarek nie ma podniesionego wynagrodzenia zasadniczego oraz nie otrzyma dodatków brutto brutto, bo zostały one wykorzystane na wzrost wynagrodzeń pierwszych 30 pielęgniarek. 

Wszysto z godnie z prawem.

Mariusz Mielcarek