Zaapelowano do ministra zdrowia o "uruchomienie ogólnokrajowego programu, który umożliwi zatrudnianie pielęgniarek z Ukrainy i Białorusi".

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

       


Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie - Zaapelowano do ministra zdrowia o "uruchomienie ogólnokrajowego programu, który umożliwi zatrudnianie pielęgniarek z Ukrainy i Białorusi".

 

Zobacz także:
Aktualności według działów - Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek