Do sejmu wpłynął w dniu 24 maja projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zobacz siatkę płac, która stanowi załącznik do ustawy. W niej podzielono pielęgniarki i położne na 3 grupy...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

       


Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.