Minimalne wynagrodzenie zasadnicze - uzasadnienie do ustawy - artykuły z majowego wydania ogólnopolskiego miesięcznika branżowego pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

      

 

Kliknij, żeby przeczytać całość na stronie 6 i 7

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych