Ministerstwo zdrowia odpowiada na zarzut, że nie wydaje się właściwe przyrównanie pielęgniarek, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji, do tych pielęgniarek, które mają wykształcenie średnie.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


W załaczniku do projektu przedmiotowej ustawy (projekt z dnia 26 kwietnia 2017 roku) zapisano:

Do projektu ustawy zgłoszono poniżej cytowaną uwagę: 

W załączniku do projektu ustawy w poz. 7 - 8 pominięto pielęgniarki, które ukończyły studia wyższe licencjackie lub są magistrami pielęgniarstwa / położnictwa bez specjalizacji. W takim przypadku czytając literalnie pozostałe możliwości należałoby przyrównać takie pielęgniarki do tych, które mają wykształcenie średnie i nie mają specjalizacji (poz. 8), co nie wydaje się właściwe. 

Stanowisko ministerstwa zdrowia:

Proponuje się nie uwzględniać. Grupy zawodowe lp. 7 i lp. 8 obejmują wszystkie pielęgniarki - zarówno te, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa jak i tytuł  magistra pielęgniarstwa i odpowiednio uzyskały tytuł specjalisty (lp. 7) albo nie mają specjalizacji (lp. 8). 

Wybrał: Mariusz Mielcarek