(NIE)porozumienie związków zawodowych będzie promować w sejmie ustawę, która w zdecydowanie uprzywilejowany sposób traktuje inne zawody medyczne, niż pielęgniarki i położne. Przykład? Zawód dietetyka.... któremu płaci się za staż pracy. Pielęgniarce i położnej nie! Dlaczego?

(NIE)porozumienie związków zawodowych

       

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych,

a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poniżej prezentuję w jaki sposób potraktowano naszą grupę zawodową - pielęgniarki i położne w stosunku do innych grup zawodowych. 

Przez współczynnik pracy należy rozumieć liczbę, przez którą ma być pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Obecnie to wynagrodzenie wynosi około 3 900 zł.  

I tak najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla powyższych grup zawodowych według autorów projektu ustawy ma wynosić odpowiednio (Proszę nie jarajcie się poniższymi liczbami! I tak na to nie ma środków finansowych):

 • dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji - 5 850 zł,
 • dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją - 6 825 zł.
 • dla magistra pielęgniarstwa/ położnictwa ze specjalizacją - 7 800 zł. 

​Pytanie do autorów projektu ustawy:

 1. ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji?
 2. ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata? 

Odpowiedzi są oczywiste i sprowadzają się do stwierdzenia: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych potraktowały magistra i licencjata pielęgniarstwa i położnictwa na równi z wykształceniem średnim.

Teraz zobaczmy w jaki sposób potraktowano w projekcie ustawy dietetyków.

 

Wnioski:

 • W przypadku zawodu dietetyka mamy licencjata,
 • W przypadku zawodu dietetyka mamy także magistra. 

​I co ciekawe, dochodzi kolejny aspekt w tej grupie zawodowej (oprócz licencjata i magistra), a mianowicie bonus po 5 latach pracy!!! Bonus, nie uwarunkowany np. posiadaniem dodatkowych kwalifikacji uzyskanych w przebiegu dodatkowego szkolenia zawodowego, jak to ma miejsce w przypadku pielęgniarek i położnych (specjalizacji)!  

 

Pytanie do autorów projektu ustawy:

 1. Dlaczego w przypadku zawodu dietetyka mamy licencjat, natomiast w przypadku pielęgniarki i położnej nie?
 2. Dlaczego w przypadku zawodu dietetyka mamy magistra, natomiast w przypadku pielęgniarki i położnej magister jest obwarowany wymogiem posiadania specjalizacji?
 3. Dlaczego w przypadku pielęgniarki i położnej magister pielęgniarstwa (bez specjalizacji) został potraktowany na równi z wykształceniem średnim?
 4. Dlaczego w przypadku dietetyka autorzy projektu zastosowali bonus w postaci wyższego współczynnika pracy po... 5 latach pracy?
 5. Dlaczego każdemu dietetykowi posiadającemu tytuł magistra i ponad 5 letni staż pracy autorzy ustawy przyznali współczynnik pracy równy współczynnikowi pracy przyznanemu magistrowi pielęgniarstwa lub położnictwa, który musi posiadać dodatkowo specjalizację? 
 6. Dlaczego w przypadku pielęgniarek i położnych (magistrów) przyznanie współczynnika pracy 2 uwarunkowano posiadaniem specjalizacji a nie stażem pracy?
 7. Dlaczego zawody pielęgniarki, położnej, dietetyka w powyższym kontekście potraktowano w projekcie ustawy w odmienny sposób?

Warto podkreślić, zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także "panie w czepkach". Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście grupy zawodowej dietetyków? 

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

W dniu 1 czerwca 2017 roku projekt ustawy autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych, który płacowo robi pielęgniarki i położne: "w balona", "na szaro", "w konia", "w trąbę" został skierowany przez marszałka sejmu do dalszych prac sejmowych. Zobacz cały tekst projektu wraz uzasadnieniem.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Pielęgniarko i położno! Tego związkowcy z (NIE)porozumienia związków zawodowych tobie nie powiedzą. Jest rok 2018. Weszła w życie ustawa ich autorstwa. Na oddziale internistycznym pracuje pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Jakie mają wynagrodzenie zasadnicze? CUDA. CUDA. CUDA!

(NIE)porozumienie związków zawodowych zdecydowanie postawiło na deprecjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej. Nawet minister Radziwiłł nie pozwolił sobie na takie działanie wobec naszych zawodów. Przykład? Proszę bardzo...

(NIE)porozumienie związków zawodowych składa serdeczne podziękowania "Pani Lucynie...". Pielęgniarki i położne też dziękują tej pani.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Podatek od "bezpłatnych szkoleń" izby pip

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.06 08:52:29 ~pielęgniar

Jak czytam o innych zawodach medycznych(nie ujmując nikomu) to jest mi smutno,że nikt nie dba o pielęgniarki. Co w naszej sprawie robią nasze przedstawicielki?

#2  2017.06.06 10:27:59 ~MEDYK

JUTRO TJ.07.O6.2017 - ŚRODA PIKIETA POD SEJMEM PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH !

#3  2017.06.07 10:02:42 ~wieśka

Zaskarżyć ustawę do Strassburga !

#4  2017.06.07 12:48:11 ~piel.

WAŻNE ! https://www.termedia.pl/mz/Place-minimalne-zainteresowani-rozmawiaja-z-politykami,26387.html

#5  2017.06.07 17:44:22 ~piel.

Zapis dzisiejszych obrad Komisji Zdrowia http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp? view=1&unid=1241BA46E2139749C12581310035A06D

#6  2017.06.08 13:31:03 ~I29

Pani Dargiewicz podziękujemy już. Zróbmy statrajk. Ogólnopolski. Nie pozwólmy aby dzielone nas specjalizacje która wykształceniem nie jest! Tylko na wykształcenie i staż pracy.

#7  2017.06.08 13:33:33 ~I29

Trzeba zrobić strajk a nie pisać że ktoś nam ujmuje ratownicy fizjoterapia rezydenci mogą tylko nie pielęgniarki i położne jak ma być dobrze. Potrzeba godnego przedstawiciela który zorganizuje strajk bunt. To jest chore jeśli będziemy siedziały z założonymi rękami to nikt za nas nic nie zrobi. Sorry.

#8  2017.06.10 09:58:23 ~Do #6 i #7

Weźmy się i zróbcie. Ktoś.

Dodaj komentarz