Chyba związkowcom się coś pomyliło! Chcą przepchnąć przez sejm ustawę, która technikowi elektroradiologii z tytułem licencjata/magistra przyzna wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 1 950 zł od pielęgniarki z tytułem licencjat/magister.

(NIE)porozumienie związków zawodowych.

       

(NIE)porozumienie Zawodów Medycznych,

a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

Poniżej prezentuję w jaki sposób potraktowano naszą grupę zawodową - pielęgniarki i położne w stosunku do innych grup zawodowych. 

Przez współczynnik pracy należy rozumieć liczbę, przez którą ma być pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Obecnie to wynagrodzenie wynosi około 3 900 zł.  

I tak najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla powyższych grup zawodowych według autorów projektu ustawy ma wynosić odpowiednio (Proszę nie jarajcie się poniższymi liczbami! I tak na to nie ma środków finansowych):

 • dla pielęgniarki i położnej bez specjalizacji - 5 850 zł,
 • dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją - 6 825 zł.
 • dla magistra pielęgniarstwa/ położnictwa ze specjalizacją - 7 800 zł. 

​Pytanie do autorów projektu ustawy:

 1. ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji?
 2. ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata? 

Odpowiedzi są oczywiste i sprowadzają się do stwierdzenia: (NIE)porozumienie Zawodów Medycznych potraktowały magistra i licencjata pielęgniarstwa i położnictwa na równi z wykształceniem średnim.

W tej części zajmiemy się nową kwestią. A mianowicie kolejnym bonusem w przypadku grupy zawodowej technicy medyczni - elektroradiolodzy. Jaki to bonus? To przyznanie tytułu "starszy".

Tak. Pojawia się oprócz wykształcenia wymóg "starszy"!

Wnioski:

 • W przypadku zawodu technik medyczny - elektroradiolog mamy określenie "starszy".
 • W przypadku zawodu technik medyczny - elektroradiolog mamy w jednym przedziale płacowym (najwyższym) osoby posiadające tytuł licencjata lub magistra. 

Pytania do Porozumienia Zawodów Medycznych:

 1. Dlaczego według Porozumienia Zawodów Medycznych technik medyczny - elektroradiolog z wykształceniem średnim ma mieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze równe pielęgniarce lub położnej posiadającej tytuł licencjata lub magistra? 
 2. Dlaczego pielęgniarka lub położna osiągnie współczynnik pracy "1,75", tylko wtedy kiedy zdobędzie tytuł specjalisty. Natomiast technik medyczny - elektroradiolog jako "starszy"?
 3. Dlaczego w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych nie przyjęto podobnego rozwiązania jak w przypadku technik medyczny - elektroradiolog, odpowiednio: starsza pielęgniarka, położna?
 4. Dlaczego w grupie zawodowej technik medyczny - elektroradiolog przyjęto rozwiązanie, że wskaźnik pracy "2" przyznano osobom zarówno z tytułem "licencjat" jak i "magister".

Warto podkreślić, zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także "panie w czepkach". Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście grupy zawodowej fizjoterapeutów? 

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

W dniu 1 czerwca 2017 roku projekt ustawy autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych, który płacowo robi pielęgniarki i położne: "w balona", "na szaro", "w konia", "w trąbę" został skierowany przez marszałka sejmu do dalszych prac sejmowych. Zobacz cały tekst projektu wraz uzasadnieniem.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Pielęgniarko i położno! Tego związkowcy z (NIE)porozumienia związków zawodowych tobie nie powiedzą. Jest rok 2018. Weszła w życie ustawa ich autorstwa. Na oddziale internistycznym pracuje pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Jakie mają wynagrodzenie zasadnicze? CUDA. CUDA. CUDA!

(NIE)porozumienie związków zawodowych zdecydowanie postawiło na deprecjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej. Nawet minister Radziwiłł nie pozwolił sobie na takie działanie wobec naszych zawodów. Przykład? Proszę bardzo...

(NIE)porozumienie związków zawodowych składa serdeczne podziękowania "Pani Lucynie...". Pielęgniarki i położne też dziękują tej pani.

Zobacz także:

Aktualności według działów - Podatek od "bezpłatnych szkoleń" izby pip

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.05 17:37:58 ~Pielęgniar

Warto podkreślić, zasadniczy fakt, że obywatelski projekt ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także "panie w czepkach". Dlaczego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście grupy zawodowej fizjoterapeutów? Mariusz Mielcarek Panie Mielcarek to Pan nie wie dlaczego ? dlatego bo tak zapewnie chciała NRPIP taki podział na grupy im pasuje w projekcie rządowym i obywatelskim udaje Pan zdziwionego ?

#2  2017.06.05 19:50:35 ~Gd

Nie rozumiem podniecenia wszystkich ta ustawą. Czy naprawdę ktoś się łudzi że dostanie takie historyczne podwyżki:) żart. Ustawą wejdzie w życie bo pisiory muszą jakoś wytrwać te dwa lata więc swoją część dadzą z brutto brutto. A Nowa władza po prostu zlikwiduje ta ustawę bo będzie za drogą. Ciekawostką. U mojej żony na oddziale nagle poruszenie i wszyscy na specjalizacje. Cóż za dwa lata zobaczymy miny tych kobiet jak za 5000 zł ze swojej kieszeni dały się wyrolować.

#3  2017.06.06 09:41:20 ~MarRam

Nosz ku. Czy jest jeszcze jakiś zawód którego się nie czepiliście? (Chociaż tutaj inne słowo ciśnie się na usta). Przypominam, że w systemie funkcjonują też inne zawody medyczne, które wymagają o wiele większego nakładu pracy i czasu. Jeszcze raz przypominamy: Nie jesteście świętymi krowami!

#4  2017.06.06 13:16:08 ~do 2

A w jakim czasie będą robić tą specjalizację? W swoim wolnym? To zobaczą za 2 lata jak do tych swoich 5 tyś. zł. co wydadzą dojdzie im swoje wolne.

#5  2017.06.06 15:35:04 ~DO #3

I o to chodzi ! kłóćcie się między sobą kto więcej robi i komu się więcej należy; a oni tylko zacierają ręce i choćbyś jeden z drugim nie wiem jakich użył argumentów ZROBIĄ SWOJE!

#6  2019.03.21 10:22:30 ~6

Dlaczego Pan Mielcarek dopuścił do tego, żeby przez kilka lat personel innych zawodów medycznych niż pielęgniarki nie dostawał dodatku zembalowego.

Dodaj komentarz