8 czerwca 2017 - W dyskusję na plenarnym posiedzeniu sejmu, o ustawie w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, włączyła się posłanka (pielęgniarka) Bernadeta Krynicka.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W dyskusji o ustawie w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia włączyła się posłanka (pielęgniarka) Bernadeta Krynicka.