Zobacz jakie poprawki do nowej ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zgłaszali posłowie, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Zobacz jakie poprawki do nowej ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zgłaszali posłowie, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Powyższe poprawki przedpadły w głosowaniach na plenarnym posiedzeniu sejmu w dniu 8 czerwca 2017 roku. 

Ostatecznie sejm w nowej ustawie o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z dnia 8 czerwca 2017 roku podzielił pielęgniarki i położne w poniższy sposób: