Jesteś zainteresowana(y) w 100% dofinansowaną przez Fundusz Pracy specjalizacją dla pielęgniarek i położnych? Masz szansę! W 2017 roku będzie około 3 000 dofinansowanych miejsc szkoleniowych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2017.


Ministersto zdrowia poinformowało, że w roku 2017 dofinansuje minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorzy kształcenia zostaną wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2017 roku wyniesie nie więcej niż 3.500 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2017 r. Poniżej publikujemy za ministerstwem zdrowia dziedziny pielęgniarstwa, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2017 roku, z uwzględnieniem dziedzin specjalizacji oraz podziałem na województwa.   

Kolejne informacje w przedmiotowej sprawie wkrótce na portalu.

Mariusz Mielcarek