Prorządowy NSZZ Solidarność wydał komunikat w sprawie ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Związek nie widzi problemu deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej?

Deprecjacja zawodu pielęgniarki w nowej ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych.