Czy WSZYSTKIE pielęgniarki "ze specjalizacją" od 1 lipca br., MUSZĄ BYĆ zaszeregowane przez pracodawców do grupy 8 (wskaźnik 0,73), czy tylko te, które są zatrudnione na stanowiskach gdzie "specjalizacje" wymagane są od danego pracownika na zajmowanym stanowisku?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

 Czy wszystkie specjalizacje z automatu będą brane pod uwagę, czy tylko te, które "wymagane są od danego pracownika na zajmowanym stanowisku"?

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Wobec powyższego redakcja portalu skierowała korespondencję do wiceministra zdrowia (pielęgniarki):

Czekamy na odpowiedź....