Zobacz jakie specjalizacje dla pielęgniarek zamierza dofinansować w tym roku ministerstwo zdrowia na terenie województwa: podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego. Miejsc szkoleniowych prawie 1 000.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2017.

 

Ministerstwo zdrowia w dniu 24 lipca 2017 roku ogłosiło przetarg dla organizatorów szkoleń dla pielęgniarek i położnych na przeprowadzenie 45 edycji szkoleń specjalizacyjnych na terenie województw: 

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 2017 R.

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych, 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,

Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo geriatryczne - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych 

W WOJEWÓDZTWIE WARMINSKO-MAZURSKIM 

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych 

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-POMORSKIM 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych,
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek - 25 miejsc szkoleniowych

Organizatorzy mają czas do 27 sierpnia 2017 roku na złożenie ofert. 

Informacje dotyczące kolejnych województw po ogłoszeniu przez ministerstwo zdrowia.

24 lipca 2017 - Zobacz jakie specjalizacje dla pielęgniarek zamierza dofinansować w tym roku ministerstwo zdrowia na terenie województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego. Miejsc szkoleniowych ponad 1 100.

23 lipca 2017 - Zobacz jakie specjalizacje dla pielęgniarek zamierza dofinansować w tym roku ministerstwo zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego. Ma być 175 miejsc szkoleniowych. Zobacz wykaz 7 specjalizacji... 

Mariusz Mielcarek