Wiceminister zdrowia (pielęgniarka): projekt ustawy autorstwa związków zawodowych, także zawierał podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy, a został poparty także przez reprezentację pielęgniarek i położnych.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Poniżej publikuję propozycję okładki najbliższego wydania branżowego miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Wyraź swoja opinię. Proszę o sugestie.

Mariusz Mielcarek 

Pismo wysłano do 282 posłów w dniu 26 lipca 2017 roku. 


Odpowiedź na zapytanie w sprawie współczynnika pracy

dla pielęgniarek z tytułem magistra

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przesłane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 3 lipca 2017 r. zapytanie nr 3414 Pana Posła Pawła Lisieckiego w sprawie współczynnika pracy dla pielęgniarek z tytułem magistra, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Uchwalona przez Sejm w dniu 8 czerwca 2017 r. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych określa najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego czyli podstawowego wynagrodzenia brutto, wynikającego z umowy o pracę, bez dodatkowych składników (dodatków) do wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z ustawą, wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na poszczególnych kategoriach stanowisk pracy, będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik oraz zakresu wykonywanych na tym stanowisku obowiązków. Celem ustawy nie jest ustalenie warunków wynagradzania za pracę pracowników wykonujących zawody medyczne w taki sposób, aby tworzyć tzw. siatki płac, lecz określenie najniższych wynagrodzeń zasadniczych, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego. Wejście w życie przepisów ustawy spowoduje zatem konieczność podwyższenia wynagrodzeń tej grupy pracowników medycznych, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż najniższe wynagrodzenie określone na mocy ustawy.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zawartego w załączniku do ustawy sposobu podziału pielęgniarek i położnych na trzy grupy, bez podziału na pielęgniarki z wyższym wykształceniem oraz bez wyższego wykształcenia należy wyjaśnić, że został on wypracowany już na wstępnym etapie prac nad ustawą, w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przy udziale przedstawicieli związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Propozycja podziału pielęgniarek i położnych na trzy grupy nie była wówczas kwestionowana, a zgłaszane przez środowisko uwagi miały charakter ogólny. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 1648), poparty m.in. przez reprezentację pielęgniarek i położnych, również przewiduje ujęcie tej grupy zawodowej w trzech grupach – takich samych, jakie występują w ustawie uchwalonej przez Sejm.

Odnosząc się do wysokości ustalonego w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. współczynnika pracy dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych bez specjalizacji pragnę wyjaśnić, że przy ustalaniu współczynników pracy, resort zdrowia musiał brać pod uwagę z jednej strony faktyczny średni poziom wynagrodzeń zasadniczych obecnie pracujących w podmiotach leczniczych pracowników, z drugiej zaś możliwość sfinansowania skutków podwyżek przez podmioty lecznicze i budżet państwa. Ustalenie współczynników pracy na wyższym poziomie niż przyjęte w ustawie, powodowałoby skutki finansowe znacząco przewyższające możliwości finansowe sektora ochrony zdrowia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. w żadnym miejscu nie wyłącza uprawnienia pracodawcy do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika na wyższym poziomie, niż określony z uwzględnieniem ustawowych współczynników pracy, tak aby odpowiadało ono rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

24 lipca 2017 r. 


25 lipca 2017 roku - Zobacz odpowiedź na pierwsze pismo redakcji portalu do ministerstwa zdrowia w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pytaliśmy o przypisanie tego samego "współczynnika pracy" magistrowi pielęgniarstwa oraz opiekunowi medycznemu.


Zobacz także:

22 lipca 2017 - Akcja [email protected] - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko! Ponad 70 komentarzy!

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 120 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.27 19:08:34 ~Pielę.

Kochane nasze związki zawodowe dlaczego milczycie, przecież to jest wasz sukces, gratulacje! Żadnego stanowiska nie zajęłyście, czyżby wakacje za nasze pieniądze. Poniżyłyście wszystkie pielęgniarki i położne. Jak my teraz mamy pracować za te ochłapy. Wstyd, hańba!

#2  2017.07.27 19:56:07 ~piel.dypl.

Prawda Zwiazki to wielka sciema .Paniusie zapomialy ze sa pielegniarkami.A tak na marginesie? kto wybiera te cale przewodniczace ? bo ja na tych biuletynach widze ciagle te same geby ,a zadowolone sa jakby mialy z czego.Za takie niedopilnowanie wszystkie przewodniczace na bruk. Jak one w ogole beda mogly teraz spojrzec w twarz pieleg. ?

#3  2017.07.27 20:07:48 ~piel.

Jak dobrze ze ja juz za chwile odchodze z tego zawodu Jeszcze pol roku temu sie zastanawialam Ale teraz gdybym mogla odeszlabym juz dzisiaj Wspolczuje wszystkim mlodym piel. bo czeka ich "ciezki i gorzki chleb" w tym zawodzie dzieje sie bardzo zle , i pacjenci juz nie tacy co 30 lat temu . Teraz sa agresywni i coraz mlodsi nie licza sie z nikim i niczym. Zawod stal sie zawodem ryzyka o wlasne zycie i zdrowie.

#4  2017.07.27 20:15:10 ~Do 2

Panie mają to w du.ie co ty uważasz. Bezmózgi i nie będą patrzeć piel w oczy tylko przedstawicielom rządu

#5  2017.07.27 20:15:55 ~Do 2

My to pleps

#6  2017.07.27 20:34:24 ~Ja

Za nasze pieniądze słuzebnice rządu. Niech im Szczurek płaci

#7  2017.07.27 20:36:28 ~Specja.

Pnie Mielcarek, dlaczego media nic nie mówią o tej ustawie, nie wypowiada się przewodnicząca związków, minister zdrowia.

#8  2017.07.27 21:33:46 ~piel

Jak budżet był za mały to nie musi płacić tym starym konowałom lekarzom co nic nie robią tylko z dyżuru na dyżur, już do końca im się w dupach poprzewracało gdyby zapie.lali jak pielęgniarka w szpitalu to nie mieli by siły na tyle etatów, a pieniędzy wciąż mało ile by im nie dał to i tak mało. Ich jeden świąteczny dyżur to miesięczne zarobki pielęgniarki, ale przecież panie pielęgniarki na stanowiskach dyrektorskich bez wazeliny panom, paniom doktorom do dupy wchodzi, a konowałom do doktorów daleko a panie pielęgniarki dyrektorowe i tak będą dla nich "szarymi"

#9  2017.07.27 23:07:20 ~piel.

Przedstawicielki związków zawodowych PiP zbłażniły się,to co zrobiły pielęgniarkom jest nie do wybaczenia,ale z uśmiechem odbierały niedawno medale,tylko za co ? Jak im nie wstyd,gdzie były kiedy toczyły się ważne rozmowy,a my czekałyśmy z nadzieją na zmiany i poprawę naszej sytuacji.

#10  2017.07.28 09:03:56 ~Meadow Dew

Te przedstawicielki mają imiona I nazwiska. Moze wiec tak nie w ogóle a w szczególe dowiedzieć sie które to panie ?

#11  2017.07.28 10:55:25 ~B

Do10 Tak a następnie piszmy do nich pisma?

#12  2017.07.28 11:23:13 ~piel.

Panie ze związków,jak można było pozwolić na zrównanie pracy pielęgniarki i opiekunki ? -czy u was wystąpiła pomroczność jasna ? czy brak wam zupełnie wiedzy na temat pracy i odpowiedzialności pielęgniarek ? To kim jesteście,że odbieracie medale w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku zostawiając pielęgniarki na samym końcu łańcuszka pracowników ? Gdzie byłyście jak zapadały tak ważne decyzje skutkujące na lata poniżania zawodu pielęgniarki ?

#13  2017.07.28 12:29:26 ~do #12

I dodać należy-trzeba pokażcie zdjęcia z medalami pielęgniarek płacących składki,pracujących przy łóżku chorego 40 lat a nawet dłużej! to chyba im się należą najbardziej medale- gratyfikacje za wytrwałość i ciężką pracę bez wsparcia znikąd!

#14  2017.07.28 12:41:37 ~piel

"za wytrwałość i ciężką pracę bez wsparcia znikąd"w pielęgniarstwie nie ma nawet szacunku od przełożonych i pań w czepkach a co dopiero gratyfikacje fin. i medale. .Panie w czepkach, po tych nawzajem przyznawanych sobie medalach za zasługi w TWA, teraz czas na pomniki ze spiżu. Z naszych składek i tych dogadanych z rządem.

Dodaj komentarz