Wydarzenie na FB. Ankieta pielęgniarek i położnych - Małas do dymisji. TAK czy NIE?

Działalność przewodniczącej izby pip.


Poniżej publikuję propozycję okładki najbliższego wydania branżowego miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Wyraź swoja opinię. Proszę o sugestie.

Mariusz Mielcarek 

Pismo wysłano do 282 posłów w dniu 26 lipca 2017 roku. 


Wydarzenie na FB

Małas do dymisji. TAK czy NIE.

Przejdź do ankiety na facebooku...

Mariusz Mielcarek