Specjalizacja a kurs kwalifikacyjny.

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne nie jest uwarunkowane ukończeniem kursu kwalifikacyjnego.

Jakie kryteria trzeba spełniać, żeby zacząć specjalizację z anestezji i IT? Czy wymagane jest ukończenie najpierw kursu anestezjologicznego?

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Na powyżej cytowane pytanie odpowiedź znajdujemy w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2003 r. W SPRAWIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  PIELĄGNIAREK I POŁOŻNYCH:

§ 3. Do szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", może
przystąpić pielęgniarka, położna, która:
        1) posiada prawo wykonywania zawodu;
        2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;
        3) została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną, o
której mowa w § 5.

Wynika z tego, że zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne uwarunkowane jest:

  • conajmniej dwu letnim stażem pracy

Wniosek:

Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne nie jest uwarunkowane ukończeniem kursu kwalifikacyjnego.

Uwaga!!!

Takie są zapisy rozporządzenia, ale w regulaminie organizacyjnym specjalizacji prowadzonej przez danego organizatora, może pojawić się zapis, że uczestnicy specjalizacji mogą pochodzić z danego województwa. Organizator może także wpisać do regulaminu, że pierwszeństwo mają osoby z danego obszaru. 

Pozdrawiam i dziękuję za pytanie

Mariusz Mielcarek  

Zobacz także:

Specjalizacja