Uczelnia otworzyła kierunek pielęgniarstwo. W pierwszym semestrze 60 osobowa grupa studentów zmniejszyła się o 20 osób! Kim są studenci? Absolwentami kierunków: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika. Prezydent miasta obiecuje, że jeśli po ukończeniu studiów podejmą pracę w zawodzie pielęgniarki, przydzieli im... mieszkania!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek


Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie: Uczelnia otworzyła kierunek pielęgniarstwo. W pierwszym semestrze 60 osobowa grupa studentów zmniejszyła się o 20 osób!  Kim są studenci? Absolwentami kierunków: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika. Prezydent miasta obiecuje, że jeśli podejmą pracę w zawodzie pielęgniarki przydzieli im... mieszkania!