Tak mówiła w ministerstwie zdrowia przewodnicząca związków pielęgniarek o zagwarantowaniu spokoju społecznego oraz buforze pomiędzy ekipą rządząca a członkami związku pip.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.