Szpital ogłasza konkurs dla pielęgniarek. Zatrudnienie na umowę kontraktową. Zobacz w jaki sposób oceniana jest oferta danej pielęgniarki. Punkty za: wykształcenie, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne. Punktowa jest także dyspozycyjność - minimalna deklarowana liczba godzin pracy w miesiącu.

Pielęgniarka kontraktowa.