Poseł w Sejmie o pielęgniarkach: "Przecież niszczycie w ten sposób magistrów... "

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


 

Poniżej publikujemy fragmenty dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 7 czerwca 2017 roku. Dyskusja dotyczyła sposobu wynagradzania pielęgniarek i położnych, który został zaproponowany w  ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Poseł Zbigniew Pawłowicz (PO):

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani minister, dziękuję serdecznie za odpowiedź, chociaż ona była odpowiedzią bardzo ogólną i nieprecyzyjną na moje pytanie. Pani minister w swojej wypowiedzi użyła określenia „pielęgniarka z wykształceniem wyższym”, natomiast w projekcie ustawy jest zapis konkretny „pielęgniarka z tytułem magistra”. To jest zasadnicza różnica. W związku z tym, Pani minister, mam trzy konkretne pytania. Czy pielęgniarka z tytułem magistra, bez specjalizacji, będzie włączona do grupy pod numerem 9 – „Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji”? Czy pielęgniarka po studiach wyższych, z licencjatem, ze specjalizacją, będzie włączona do grupy ósmej – „Pielęgniarka albo położna ze specjalizacją”? Trzecie pytanie: czy pielęgniarka mająca licencjat, bez specjalizacji, będzie włączona do grupy dziewiątej? Proszę o precyzyjną odpowiedź.

Poseł Elżbieta Gelert (PO):

I grupa dziesiąta. Jeżeli w to będą włączeni opiekunowie, których postawi Pani na równi z pielęgniarkami bez specjalizacji, to chyba jest to jakaś nieścisłość. Po prostu, jest ten sam wskaźnik 0,64 – pielęgniarka i położna bez specjalizacji. Czyli wszyscy są wrzuceni do jednego worka, a przecież w przypadku opiekuna medycznego jest to inny tryb wykształcenia niż pielęgniarskie, przynajmniej na dzień dzisiejszy.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

Szanowny Panie przewodniczący… Pozwolą Państwo, że będę po kolei odpowiadać na zadawane pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło umiejscowienia grupy zawodowej pielęgniarek w tabeli. Wątpliwości pana posła związane były z interpretacją, w której grupie pracowników powinny się znaleźć pielęgniarki z wykształceniem wyższym, z licencjatem, z wykształceniem średnim itd. Myślę, że tabela szczegółowo to opisuje, bo w punkcie 7 tabeli jest wyraźnie zaznaczone – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i ze specjalizacją, a takich pielęgniarek mamy w kraju 11128 na etatach. Te panie, które mają wykształcenie wyższe magisterskie – bo mówimy w tej chwili o wyższym wykształceniu magisterskim…

Przewodniczący - poseł Bartosz Arłukowicz (PO):

Pani minister, przepraszam. Proszę o ciszę na sali.

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

…otrzymają…

Przewodniczący - poseł Bartosz Arłukowicz (PO):

Nie, jeszcze nie ma ciszy, Pani minister. Proszę o ciszę na sali.

Czytaj dalej...