Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) odpowiadając na pytanie: dlaczego w taki sposób podzielono w ustawie pielęgniarki, odpowiada: taki podział był dyskutowany i uzgadniany ze stroną społeczną! Dodatkowo podkreśla, że taki sam podział zaproponowano w obywatelskim projekcie ustawy, który sporządziło 9 związków zawodowych, w tym związek pielęgniarek i położnych.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Fragment odpowiedź na interpelację w sprawie

stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek

Szanowny Panie Marszałku,

wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej. Od chwili powołania obecnego rządu, zmiany w tym obszarze są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczową determinantą dobrej jakości i dostępności świadczeń medycznych, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze. W podejmowanych działaniach musimy kierować się szeroko pojętym interesem społecznym, a także uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne.

(...)

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wymienione zostały grupy zawodowe pracowników medycznych, dla których przewidziano współczynniki pracy służące do obliczenia właściwego dla danej grupy najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kolejnych latach. Pielęgniarki i położne zostały podzielone w następujący sposób:

1. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne, zatrudnione na stawiskach, na których wymaga się posiadania jednocześnie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizacji,

2. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją - do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne, zatrudnione na stawiskach, na których nie wymaga się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale wymagane jest posiadanie specjalizacji,

3. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji - do tej grupy zaliczać się będą pielęgniarki i położne niezaliczające się do grupy 1 i 2 (tj. zatrudnione na stawiskach, na których nie wymaga się posiadania specjalizacji).

W odpowiedzi na pytania dotyczące współczynników pracy dla podanych grup pracowników, informuję, że z załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. wynika co następuje:

1. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją – współczynnik pracy: 1,05,

2. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64,

3. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73,

4. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64,

5. Pielęgniarki z wykształceniem średnim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73,

6. Pielęgniarki z wykształceniem średnim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64.

Podkreślenia wymaga, że powyższy podział grupy zawodowej pielęgniarek i położnych był dyskutowany i uzgadniany ze stroną społeczną w toku prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz jego podzespołów.

Co istotne, jednakowy podział został zaproponowany w załączniku do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Projekt ten, sporządzony przez dziewięć organizacji związkowych, należących do Porozumienia Zawodów Medycznych, reprezentujących również pielęgniarki i położne, został 15 maja br. wniesiony do Sejmu (druk nr 1648).

(...)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 19 września 2017 roku 


Zobacz także:

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup zawodowych, które są związane z ustawą zawierającą nową siatkę płac w ochronie zdrowia.

Komentarze użytkowników

#1  2017.09.25 17:39:23 ~piel

Kto jeszcze przynależy do związków pielęgniarskich i po co? Wypisałam się z tychże już dawno, dlatego bardzo proszę o odpowiedź!

#2  2017.09.25 19:40:29 ~m

A szCZURA MAMY DOŚĆ-niech spierd. do szczurzej nory

#3  2017.09.25 20:20:21 ~funia

No i .prawdę powiedziała! czekam kiedy ogłosi ,że otrzymuje laurki z podziekowaniami od wdzięcznych pielegniarek! pozdrawiam.

#4  2017.09.25 21:20:40 ~kiki

Co dalej z Pielegniarkami z Kalisza? Dogadaly sie z dyrektorem w sprawie podwyzek?

#5  2017.09.25 21:21:57 ~Piele

Teraz czekamy na odzew Zarzadu Regionu Swietokrzyskiego, dla czego nic nie robicie ? Dla czego pozwalacie aby dyrektorzy wirtualnie sumowali zembalowe i zasadnicze zeby nie dac podwyzek zgodnie z nowa ustawa? Moze w koncu sie przebudzicie? Jakis strajk pikieta reportaz w tv? Naglosnic sprawe szpitali marszalkowskich w Swietokrzyskim i innych tez. Za co bierzecie wynagrodzenie z naszych skladek? Do roboty.

#6  2017.09.25 23:41:27 ~Piel

Tylko strajki z odejściem od łóżek cokolwiek zdzialaja i nie pojedyncze tylko lawinowe.

#7  2017.09.26 00:38:19 ~irena

Nie ma Pani racji p. ŻELAZKO - otóż, pielęgniarki z tyt. mgr i licencjatem są w grupie 6, - tam gdzie inne zawody wym. wyższego wykształcenia i są bez specjalizacji, ponieważ każdy Dyrektor ma zakaz dyskryminacji zawodów w swoim zakładzie. Jeżeli wiec wśród innych zawodów uznaje się wykształcenie , to nie może się pominąć grupy pielęgniarek i położnych - w związku z czym muszą się znaleźć w grupie z innymi zawodami i muszą mieć współczynnik - 0,73- tak to jest łaskawa pani! Proszę uzupełnić wiedze z zakresu Prawa Pracy czyli Kodeks Pracy i znaleźć art, dotyczący zakazu dyskryminacji w zawodzie!

#8  2017.09.26 12:05:01 ~motyl

Czyżby podziału dokonano tak UPOKARZAJĄCO TYLKO DLATEGO ŻE CIEPŁE STOŁKI PRZYKLEIŁY SIĘ TYM KURWOM DO DUPY ? myślę że tak . Wszystkie Panie czekają KIEDY W KOŃCU HONOROWO USTĄPICIE I MIEJSCA TE ZAJMĄ OSOBY GODNE REPREZENTACJI TEGO ZAWODU . BO NA WAS NAWET SPLUNĄĆ - TO SZKODA ŚLINY . Dlaczego nie postąpiłyście podobnie z konowałami ( aby zepchnąć też i zrównać tych najlepiej wykształconych ze stażystami ) . Odpowiedź na to pytanie wszystkie Panie dobrze znają . Judasz też sprzedał za 40 srebrników , podobnie jak wy . NIKT WAS NIE CHCE DŁUŻEJ ZNOSIĆ I PANIE CZEKAJĄ NA WASZE DYMISJE .

#9  2017.09.26 13:37:46 ~do #7 iren

Zanim zaczniesz następnym razem pouczać kogoś na temat norm prawnych,to sama zapoznaj się z art.18 3c i 78 KP wraz z ich interpretacją popartą wyrokami. Jednakowoż zapoznaj się z podpisana przez Polskę konwencją MOP oraz z orzecznictwem ETS w temacie nierównego traktowania pracowników. Cała ustawa jest bublem prawnym mającym na celu skłócenie już nie tylko grup zawodowych ale i pracowników w poszczególnych grupach. Czytając tą ustawę, to trudno jest pogodzić prawo do wyższego wynagrodzenia osób o wyższych kwalifikacjach z prawem do jednakowej płacy za jednakową pracę. Kluczem tutaj jest wrzutka dokonana przez ministerstwo w postaci użycia pojęcia: "kwalifikacje WYMAGANE na danym stanowisku". Teraz się okazuje, ze ani przepisy ogólne, ani przepisy kontraktowe, ani sami pracodawcy nie WYMAGAJĄ od piguł posiadania wyższych kwalifikacji do pracy na stanowisku pielęgniarki odcinkowej aniżeli tylko dyplomu. Gdyby natomiast brać wprost: prawo do płacy na podstawie posiadanych kalifikacji, a nie wykonywanej pracy, to mogłoby dojść do wielu kuriozalnych sytuacji, np: Pracownik posiada uprawnienia do pracy jako terapeuta zajęciowy po szkole średniej, a także tytuł piel.mgr ze specjalizacją. Zatrudniony jest jako terapeuta. Z w/w interpretacją miałby uprawnienia do współczynnika 1,05! Pracowałem z lekarzem, który medycynę zrobił po medyku. Gdyby teoretycznie, dla kaprysu, zatrudnił się, jako piguła, to jaką powinien mieć stawkę?

#10  2017.09.26 14:07:52 ~do9

Wobec tego najwyższy czas przestać pitolić o uzyskanych papierkach,bo to gówniany argument.

#11  2017.09.26 14:18:51 ~irena

Po pierwsze - żenadą jest co piszesz - żaden lekarzyna będący niegdyś pielęgniarką nie przyznałby się nawet do tego hehe - co za kosmiczny absurd przytaczasz tutaj! od pielęgniarek tak samo jak od innych wymaga się wykształcenia - absolutnie nie prawda, że dyplom obojętnie jakiej szkoły. Dobry Dyrektor wie, ze jakość jego usług to odpowiednio wykształcony personel a zwłaszcza jeśli walczy o akredytacje- wiec nie wysilaj się w kiepskiej ocenie sytuacji , jeśli jej do końca nie znasz. WSZYSCY WOBEC PRAWA SĄ RÓWNI- tak glosi zasada równości w oparciu o nasza Konstytucje ( art. 32.) tak glosi norma konstytucyjna wymagająca aby wszelkie postanowienia i porozumienia traktowały na rowni osoby znajdujace się w podobnej sytuacji a wiec zabrania się dyskryminowania lub wprowadzania szczegolnych uprawnien dla osob ze wzgledu na plec, urodzenie a takze zawod i wyksztalcenie - uzupelnij wiedze!

#12  2017.09.26 14:40:49 ~Ema

Porozumienie Zawodow Medycznych dzieliło na takie same grupy, ale chyba współczynniki pracy były inne, odpowiednio 1,5. 1,75. 2

#13  2017.09.26 17:28:52 ~Anka

Józefo mamy cię po kokardę. Naprawdę już dziękujemy. Wstyd pielegniarko Józefo.

#14  2017.09.26 20:28:48 ~piel,

Popieram IRENĘ!

#15  2017.09.26 20:29:23 ~PIEL.

I ANKĘ

#16  2017.09.26 20:51:01 ~do ireny

Dowaliłaś, że aż się popłakałem. Piszesz o jakiejś abstrakcji: "dobry dyrektor wie, .". Dobry dyrektor również wie, że ustawa nie wskazała źródła finansowania podwyżek. Co do reszty, to właśnie pisałem Ci o prawie do równego traktowania tylko widać nie zajarzyłaś. Spróbuję jeszcze raz. Trudno pogodzić prawo do wyższego wynagrodzenia z uwagi na wyższe kwalifikacje z prawem do równej płacy za taką samą pracę. Jeśli do wykonywania zadań pielęgniarki odcinkowej wystarcza dyplom, a funkcje te pełnią dwie piguły o różnych kwalifikacjach, to pracodawca żeby zgodnie z prawem mógł lepiej wykwalifikowanej dać wyższe wynagrodzenie, to musi w sposób OBIEKTYWNY UDOWODNIĆ, że wykonuje ona pracę lepszej jakości. Samo powołanie się na kwalifikacje nie wystarcza. Mam nadzieję, że wreszcie zrozumiałaś, a dwa ostatnie słowa z Twojej odpowiedzi zastosujesz wobec siebie!

#17  2017.09.27 00:20:34 ~do 16

I co dowartościowałaś się tą pisaniną dowalając koleżance idź do ministerstwa i tam dowal a wszystkie będą wdzięczne

#18  2017.09.27 07:49:51 ~do17

Ty też,

#19  2017.09.27 09:02:08 ~do 11

No, masz rację, że należy się wszystkim równość w oparciu o konstytucję. Tylko jak pogodzą równość zapłaty za tę samą wykonywaną pracę na tym samym stanowisku ze średnim wykształceniem i wyższym?

#20  2017.09.27 09:59:38 ~do19

My już pogodzone,zapierd-lamy zgodnie we dwie lub w pojedynkę na tym samym stanowisku.

#21  2017.09.27 11:53:24 ~irena

Do ,16'' - teraz za późno na jakiś ironiczny płacz - masz bardzo niski poziom wiedzy zarówno prawnej jak i merytorycznej - doczytaj w GOGLE - co oznacza pojęcie kwalifikacje, potem Ustawę o Szkolnictwie wyższym, potem KODEKS PRACY -podaje hasło - postanowienia mniej korzystne dla pracownika niz przepisy prawa pracy, potem odpisz jeżeli cokolwiek nie będzie CI ZROZUMIALE - jestem w stanie właśnie takim jak Ty , oświecić w sposób właściwy ciemną stronę życia

#22  2017.09.27 12:07:10 ~ja

Do irena Pochwal się nam maluczkim i niedouczonym,co twoja wysoka prawna i merytoryczna wiedza wnosi do sytuacji finansowej jako pielęgniarki lub położnej

#23  2017.09.27 13:21:49 ~irena

Hehe - otóż mam ciekawa teorię na ten ten temat: , Nie ma wśród nas maluczkich i niedouczonych ( bo liczne kursy i kursiki robią swoje), są właśnie ludzie, wielcy'' i trochę zniewoleni , bo tak ciężką i odpowiedzialną pracę wykonują za maluczkie pieniądze ''. Ale dopóki , ci wielcy ludzie'' będą pracować na dwa i trzy etaty , dopóty będzie zle

#24  2017.09.27 16:31:52 ~do23

Absolutnie się z tobą zgadzam.

Dodaj komentarz